Indtryk fra en studietur til Italien

| LAURA LUNDSGAARD JENSEN, dyrlæge, LVK Svinedyrlægerne
Nyfravænnede grise i klimastalden.
Nyfravænnede grise i klimastalden.
Ikke kun dansk genetik er med til at sikre god produktivitet. Over indgangen til stalden ses en lille tavle med Jomfru Maria.Slagtesvin til parmaskinkeproduktion slagtes ved en levende vægt på cirka 150kg.Kvalitetskontrol af parmaskinker.
Tre dage sidst i oktober 2015 tog LVK Team syd på studietur til Italien for at studere italiensk svineproduktion og parmaskinkeproduktion.

En flok forventningsfulde danske dyrlæger mødtes en meget tidlig onsdag morgen i Billund Lufthavn for at vende næsen mod Norditalien, nærmere bestemt Milano.

Efter ankomst til Milano midt på formiddagen gik turen direkte til en sobesætning baseret på dansk genetik med 500 årssøer og salg af smågrise ved cirka 40 kg til videre opfedning. Indretningen af staldene kunne i store træk sammenlignes med danske staldforhold. Søerne i løbeafdelingen var opbokset fra fravænning til fire uger efter løbning, og i drægtighedsstalden var søerne løsgående i små, stabile grupper på under 10 dyr. Stierne var kvadratiske med halvt fast gulv og den øvrige halvdel med spalter og restriktiv vådfodring i langkrybber. Et hårdt system, men med en overraskende lav sodødelighed til trods.

[...]

DKK 8,60 Køb artikel

MaskinstationerNyhed

Øvrige nyheder