Ny strategi skabte fremgang

Ny strategi skabte fremgang

Hos Lars Knudsen ved Uldum i Østjylland er produktionen sat op i gear. En markant udskiftning af de gamle søer efterfulgt af en konsekvent strategi om udskiftning efter syvende læg er bare et af de tiltag, som er sat i værk for at sikre fremtiden. - Vi kunne se, at det var nødvendigt at ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Danmarks velstand afhænger af svineproduktionen

Danmarks velstand afhænger af svineproduktionen

Danmarks velstand og dermed vores fælles mulighed for at bo i et samfund med høj levestandard, sikre fri og lige adgang til uddannelse og sundhedsbehandling og fortsat have et velfærdssamfund, der kan tage sig af de, der ikke kan klare sig selv, afhænger af, at der tjenes penge. Kort sagt...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Taberkøer - findes de også i svineproduktionen?

Taberkøer - findes de også i svineproduktionen?

Taberkøer er halte og magre køer. De har sår og trykninger samt et dårligt hårlag og en lav mælkeydelse. Taberkøer ses oftest nederst i hierarkiet, hvilket betyder, at de må lede længere efter en ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Landmænd og skoler skal arbejde sammen

Landmænd og skoler skal arbejde sammen

Når Mogens Hjorth Nielsen søger nye medarbejdere, er der to vigtige kerneområder - det faglige niveau og samarbejdsevner. Alt efter på hvilket niveau medarbejderne skal indgå, kræves der selvfølgelig...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Landbrugsskolerne har stort fokus på dyrevelfærd

Landbrugsskolerne har stort fokus på dyrevelfærd

Siden fødevareminister Dan Jørgensen i marts indgik en aftale med blandt andet Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse og detailhandlen, har velfærdet i svinestaldene været sat under lup. Der er ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Forslag til ny landbrugslov

Forslag til ny landbrugslov

Baggrund for lovforslaget Vækstteam for Fødevarer fremsatte i april 2013 en række anbefalinger for landbrugets fremtidige udviklingsmuligheder, herunder mulighederne for at tiltrække ny kapital til ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Når fravænningsvægten er for lav

Når fravænningsvægten er for lav

Når fravænningsvægten er for lav, kan det være en god idé lige at stoppe op og minde sig selv om sin strategi for farestalden. Hvis strategien kun fokuserer på antal grise ud af farestalden, så er ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Fremtidens svineproducent er agrarøkonom

Fremtidens svineproducent er agrarøkonom

Landbrugets lederuddannelse er delt i tre moduler: produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom. Alle moduler har en varighed af 20 uger. Adgangskravet til det første modul, produktionsleder, er...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Svineproducenter: Der er brug for ekstraordinære handlinger

Svineproducenter: Der er brug for ekstraordinære handlinger

Danske Svineproducenter foreslår et opgør med andelstanken og at lave Danish Crown om til et aktieselskab.

Se flere detaljer
Stort staldbyggeri forsøger at være diskret

Stort staldbyggeri forsøger at være diskret

Håstrupgård i Fredericia har forsøgt at få byggeri på mere end 1 hektar til at være diskret og gå i et med dets omgivelser.

Se flere detaljer
Fødevareministeren: Danish Crown vil ikke skabe danske arbejdspladser

Fødevareministeren: Danish Crown vil ikke skabe danske arbejdspladser

Der var skarpe meningsudvekslinger mellem fødevareminister Dan Jørgensen og oppositionen på et samråd om dansk svineproduktion.

Se flere detaljer