Energiboost giver færre døde pattegrise

Energiboost giver færre døde pattegrise

Mourits Rahbek er ejer af en større svineproduktion ved Lem nær Ringkøbing. Her har han en produktion, som kan følge med i landsgennemsnittet for produktionsresultater. Men succesen har sin pris, idet han og hans personale har måttet kæmpe med mange problemer. I farestalden har man haft ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Fremtidens svineproducent er agrarøkonom

Fremtidens svineproducent er agrarøkonom

Landbrugets lederuddannelse er delt i tre moduler: produktionsleder, virksomhedsleder og agrarøkonom. Alle moduler har en varighed af 20 uger. Adgangskravet til det første modul, produktionsleder, er, at man har bestået 2. hovedforløb. Selvom det er muligt at starte på ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Teorien holdt ikke

Teorien holdt ikke

I forbindelse med min afsluttende hovedopgave har jeg undersøgt, hvorvidt overdækning til søerne vil give mere ro før, under og efter faring og dermed give et bedre faringsforløb for so og pattegrise...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Landbrugsskolerne har stort fokus på dyrevelfærd

Landbrugsskolerne har stort fokus på dyrevelfærd

Siden fødevareminister Dan Jørgensen i marts indgik en aftale med blandt andet Landbrug & Fødevarer, Dyrenes Beskyttelse og detailhandlen, har velfærdet i svinestaldene været sat under lup. Der er ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Flere ledere til svineproduktionen

Flere ledere til svineproduktionen

I 2013 var der på landsplan 22 elever på virksomhedsleder med speciale i svineproduktion på skolerne. Dette er langt fra nok til at dække behovet for ledere samt sikre muligheden for ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Dansk landbrugs Ferrari mister farten

Dansk landbrugs Ferrari mister farten

Den vej forudser jeg desværre, at det meget nemt kan komme til at gå for ledelsen af Dansk Svineproduktion, da rekrutteringsgrundlaget i forhold til unge danske landmænd er blevet alvorligt udhulet ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Lang tid fra fødsel til råmælk

Lang tid fra fødsel til råmælk

Flere pattegrise kan overleve, hvis de hjælpes til yveret og sikres råmælk og næring ? det konkluderes i en undersøgelse, hvor 92 pattegrise er fulgt på nært hold. Ved at have øget faringsovervågning...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Fibre måske et alternativ til antibiotika

Fibre måske et alternativ til antibiotika

Antibiotika er en af det forrige århundredes store opdagelser og har reddet livet for millioner af mennesker, siden Alexander Fleming opdagede penicillin i 1928. Antibiotika er fortsat en essentiel ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Energiboost giver færre døde pattegrise

Energiboost giver færre døde pattegrise

Med 15 procent af de fødte grise, som er små og svage, skal der gøres noget for ikke at miste for mange grise.

Se flere detaljer
Rødsyge giver store problemer

Rødsyge giver store problemer

Der er en tendens til, at der ses flere og flere udbrud af rødsyge.

Se flere detaljer
Medie: Skoler må ikke besøge svin

Medie: Skoler må ikke besøge svin

Sundshedsministeren stopper skoler i at besøge svineproducenter af frygt for, at eleverne får svine-MRSA.

Se flere detaljer