Godt og skidt i handlingsplan for grisevelfærd

Godt og skidt i handlingsplan for grisevelfærd

Fødevareministeriet udgav tidligere på sommeren en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin ? en handlingsplan forfattet i samarbejde med repræsentanter fra dansk landbrug, slagterier, dyreværnsorganisationer, forbrugerorganisationer, dyrlæger og detailhandel. Planen beskriver ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Lean hjælper med at skabe resultater

Lean hjælper med at skabe resultater

Jeppe og Leif Haubjerg indgik i december 2011 i et samarbejde om at drive den svineproduktion videre, som Leif Haubjerg havde opbygget igennem mange år. Samarbejdet blev opbygget som et I/S med udgangspunkt i soproduktionen på Gammel Præstegaard, som er en generationsejendom for familien ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Meldrøjeforgiftning i en sobesætning

Meldrøjeforgiftning i en sobesætning

I skrivende stund er næsten al høst i hus, og for langt de fleste har der været høstet korn af rigtig god kvalitet. Nogle år går det desværre ikke lige så godt, og kornet kan være inficeret med ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Øget brug af pattegrisehulen

Øget brug af pattegrisehulen

Der eksisterer en konflikt i farestalden imellem soens varmebehov og pattegrisenes varmekrav. Soen har det bedst, hvis temperaturen er omkring 16-20°C, imens de nyfødte pattegrise skal have helt op ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Nyt hygiejnisk staldkoncept

Nyt hygiejnisk staldkoncept

MS Schippers vil på EuroTier præsente et helt nyt og anderledes staldkoncept, som de i øjeblikket er i gang med at afprøve og tilpasse på en farm i Tyskland. Konceptet trækker svinestalde ind i en ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
De sorte frø er vrimlet frem

De sorte frø er vrimlet frem

Det fantastiske vejr, vi har set i år, har betydet, at rapshøsten i hele verden og specielt i Europa til igen er på toppen. Høstudbyttet på raps i Europa spottes til at nå et niveau i nærheden af 3,...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Pattegrisene får hele tiden ny mor

Pattegrisene får hele tiden ny mor

Ved Oddense mellem Skive og Glyngøre driver Aksel Frandsen sin svineproduktion med 590 årssøer og en produktion af fravænningsgrise. Han og den ansvarlige for farestalden, Stina Brødbek Sørensen, har...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Optimer din slagtesvineproduktion med probiotika

Optimer din slagtesvineproduktion med probiotika

Foder er og bliver en stor og afgørende udgift i slagtesvineproduktionen. Derfor er det også vigtigt, at grisene udnytter foderet optimalt. Anvendelse af fodertilsætningsstoffer er en måde til at opn...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Sverige screener for MRSA

Sverige screener for MRSA

Til januar vil undersøgelse vise, om MRSA eksisterer i den svenske svineproduktion og i så fald i hvilket omfang.

Se flere detaljer
Malene Ankerstjerne Eriksen blev årets svineelev

Malene Ankerstjerne Eriksen blev årets svineelev

Malene Ankerstjerne Eriksen, 2. Hovedforløb på Agroskolen, er på dette års Svinekongressen blevet kåret til Årets Svineelev 2014.

Se flere detaljer
Større slagtesvinestalde er vejen frem

Større slagtesvinestalde er vejen frem

Der er store gevinster forbundet med at producere slagtesvin i nye, store staldanlæg. Videncenter for Svineproduktion opfordrer både slagtesvineproducenterne og realkreditinstitutterne til at investere.

Se flere detaljer