Diegivende søer går i ring

Diegivende søer går i ring

Søren Juul Jensen driver en svineejendom i Flemming nær Horsens, hvor han har lidt under halvdelen af sine søer gående løst i diegivningsperioden. På ejendommen findes et ældre staldanlæg, hvor der er en produktion af cirka 160 årssøer. Her er søerne i diegivningsperioden bokset op i ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Hollandske landmænd bruger mindre antibiotika

Hollandske landmænd bruger mindre antibiotika

Mellem 2012 og 2013 er brugen af antibiotika i den hollandske svineproduktion faldet med 30 procent. Faldet i brugen af antibiotika kan blandt andet ses i salgstallene for antibiotika. I 2013 var salget gået 57,7 procent ned i forhold til 2009. Det hollandske Authority of Veterinary ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Grise skal spise muslinger

Grise skal spise muslinger

Dokumentationen er ved at være på plads. Muslingefarme kan blive en brik til at opnå forbedret vandmiljø, øgede gødningsnormer, lokale proteinkilder, arbejdspladser og styrket samfundsøkonomi. Den væ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Husk hygiejnen omkring hjemmeblandet foder

Husk hygiejnen omkring hjemmeblandet foder

Dårlig produktivitet eller sygdom i stalden giver ofte mistanke om fejl i foderet. Foderet har ganske rigtigt en stor betydning, specielt hygiejne og blandesikkerhed er væsentlige faktorer. Processen...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Rammer kornprisen bunden i 2014?

Rammer kornprisen bunden i 2014?

Mange af landbrugets råvarer gennemgår i større eller mindre grad cykliske prisbevægelser. Markederne for korn er ingen undtagelse, og i denne artikel vil vi se på de cykliske bevægelser i hvede- og ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Husk tilskud af E-vitamin

Husk tilskud af E-vitamin

Når den ny kornhøst kommer ind i siloerne, er der risiko for friskkornforgiftning ved grisene. Selvom risikoen er størst, hvis det har været en våd vækstsæson og en våd høst, bør du alligevel ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Hjælp dyrene med at udnytte deres høje genetiske potentiale

Hjælp dyrene med at udnytte deres høje genetiske potentiale

Et godt foder bliver traditionelt opfattet som et simpelt sammensat foder, der ikke påvirker dyret negativt. Den voldsomme genetiske udvikling betyder dog, at dyrene fysiologisk er under et stadigt ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Løsgående søer giver arbejdsglæde

Løsgående søer giver arbejdsglæde

De drægtige søer går løse sammen i flokke på 20, hvilket fungerer fint. Derfor var det ikke et svært valg for svineproducent Jens Volsmann, i Herborg ved Videbæk, at farestierne også skulle være til ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Hjælp dyrene med at udnytte deres høje genetiske potentiale

Hjælp dyrene med at udnytte deres høje genetiske potentiale

Et godt foder er forudsætningen for optimal produktivitet.

Se flere detaljer
Husk hygiejnen omkring hjemmeblandet foder

Husk hygiejnen omkring hjemmeblandet foder

Der er mange steder i og omkring foderblandeanlægget, hvor der skal være ekstra fokus på hygiejne.

Se flere detaljer
Dansk svineproducent i Litauen ramt af svinepest

Dansk svineproducent i Litauen ramt af svinepest

19.400 grise på danskejet gård i Litauen blev aflivet efter fund af afrikansk svinepest.

Se flere detaljer