Energiboost giver færre døde pattegrise

Energiboost giver færre døde pattegrise

Mourits Rahbek er ejer af en større svineproduktion ved Lem nær Ringkøbing. Her har han en produktion, som kan følge med i landsgennemsnittet for produktionsresultater. Men succesen har sin pris, idet han og hans personale har måttet kæmpe med mange problemer. I farestalden har man haft ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Dansk landbrugs Ferrari mister farten

Dansk landbrugs Ferrari mister farten

Den vej forudser jeg desværre, at det meget nemt kan komme til at gå for ledelsen af Dansk Svineproduktion, da rekrutteringsgrundlaget i forhold til unge danske landmænd er blevet alvorligt udhulet de senere år. Kort sagt er svinesektoren et meget truet område i forhold til rekruttering ...

Se flere detaljer
Kommentarer
Anbefal
Store forventninger til en kanon sojahøst i USA

Store forventninger til en kanon sojahøst i USA

Der er flere årsager til prisfaldet i soja, som har ramt de nære terminer og de lange terminer samtidig. Prisfaldet på de nære terminer skyldes, at markedet troede, at beholdningerne af soja i USA ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Fibre måske et alternativ til antibiotika

Fibre måske et alternativ til antibiotika

Antibiotika er en af det forrige århundredes store opdagelser og har reddet livet for millioner af mennesker, siden Alexander Fleming opdagede penicillin i 1928. Antibiotika er fortsat en essentiel ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Lang tid fra fødsel til råmælk

Lang tid fra fødsel til råmælk

Flere pattegrise kan overleve, hvis de hjælpes til yveret og sikres råmælk og næring ? det konkluderes i en undersøgelse, hvor 92 pattegrise er fulgt på nært hold. Ved at have øget faringsovervågning...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Rødsyge giver store problemer

Rødsyge giver store problemer

Jeg har gennem de senere år oplevet en tendens til stigning i antallet af udbrud af klinisk rødsyge i de sobesætninger, jeg har rådgivningsaftale med. Følgeskader efter et klinisk udbrud af rødsyge ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Eleverne får fingrene i lorten

Eleverne får fingrene i lorten

På Nordjyllands Landbrugsskole, i daglig tale Lundbæk, starter der i løbet af de første par måneder efter sommerferien omkring 250 elever fordelt på Grundforløb, Agro 40, 2. hovedforløb og agrarø...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Svinelærere på skolebænken

Svinelærere på skolebænken

Landets svinelærere har i denne tid travlt med planlægning af undervisningsforløbet. Det er op til den enkelte skole og den enkelte lærer at udarbejde undervisningsmateriale, der dækker meget brede ...

Se flere detaljer
Kommentarer 
Medie: Skoler må ikke besøge svin

Medie: Skoler må ikke besøge svin

Sundshedsministeren stopper skoler i at besøge svineproducenter af frygt for, at eleverne får svine-MRSA.

Se flere detaljer
Fransk svinebranche nærmest panikslagen om sine fremtidsudsigter

Fransk svinebranche nærmest panikslagen om sine fremtidsudsigter

Et fald i produktionen, manglen på industriel omstrukturering hos slagterierne, social dumping, konkurrencen og det russiske embargo får alarmklokkerne til at ringe.

Se flere detaljer
Svineproducent og byggefirma i tæt samarbejde

Svineproducent og byggefirma i tæt samarbejde

Svineavler Jørgen Schultz's ideer og tanker danner baggrund for udvikling af en ny spalte fra firmaet Birk-Dahl Staldindretning.

Se flere detaljer