Optimer dine fravænningsforhold

| THEA KVIST FELDBAK
Grisene fik et ekstra trug til vand som det ene tiltag for at forbedre deres tilvækst og trivsel. Foto: Simon Åkerblom.
Grisene fik et ekstra trug til vand som det ene tiltag for at forbedre deres tilvækst og trivsel. Foto: Simon Åkerblom.
Som et andet tiltag blev der opsat pap på kanten af overdækningen, så det var nemmere at holde en lidt højere temperatur under overdækningen. Foto: Simon Åkerblom..Ekstra ædepladser kan have stor betydning for grisene. Foto: Simon Åkerblom.
Der kan være en stor gevinst i at optimere forholdene for de nyfravænnede grise i klimastalden

For nyligt afholdte LVK dyrlægerne deres årsmøde på Landbrugsskolen Sjælland, hvor der var flere interessante indlæg, man alt efter interesse kunne deltage i. Et af indlæggende blev afholdt af LVK dyrlæge Simon Åkerblom, som kom med et indspark om, hvordan man med få midler kan optimere væsentligt på forholdene for de nyfravænnede grise i klimastalden.

Et voksende pres på klimastaldene

Ifølge Simon Åkerblom bliver presset på de eksisterende klimastalde rundt omkring større og større, og det sker samtidig med, at produktiviteten stiger i farestaldene.

[...]

DKK 8,60 Køb artikel

MaskinstationerNyhed

Øvrige nyheder