Vaccine mod halthed testes i besætning

| tekst KLARA TØLBØLL LAURITSEN, PhD, dyrlæge, Veterinærinstituttet, DTU
Ved podning blev grisene bedøvet og podet i næseborene med levende Mycoplasma hyosynoviae kultur ved hjælp af en sprøjte uden kanyle.
Ved podning blev grisene bedøvet og podet i næseborene med levende Mycoplasma hyosynoviae kultur ved hjælp af en sprøjte uden kanyle.
Nogle af grisene i begyndelsen af smitteforsøget med vaccine.Mycoplasma hyosynoviae kultur. Vækstmediet har en orange farve og slår over i rødt, når Mycoplasma hyosynoviae vokser deri.Mycoplasma antigenet som det ser ud, når det er centrifugeret ned i bunden af et rør.Enkelte af forsøgsgrisene i de indledende vaccineafprøvninger, som foregik på DTU Veterinærinstituttets afdeling på Lindholm.Vaccine- og placebo-doser klar til brug ved kommende vaccinationer i besætningsundersøgelsen. For at svineproducenten og den dyrlæge, der skal vaccinere, ikke skal kunne gennemskue, hvilke dyr der har fået hvad, er de to typer flasker mærket med henholdsvis rød og hvid i stedet for en beskrivelse af indholdet. Farvekoderne bliver først afsløret, når alle resultater er i hus.
Ny vaccine mod ledbetændelse forårsaget af Mycoplasma hyosynoviae testes nu hos 200 svin i en problembesætning. Håbet er færre halte svin og en nedbringelse af antibiotikaforbruget

De fleste danske svinebesætninger er sandsynligvis inficeret med Mycoplasma hyosynoviae - en bakterie, der forårsager ledbetændelse hos grise over 12 ugers alderen. Inden for denne aldersgruppe ses i hårdt ramte besætninger en hyppig forekomst af halthed som følge af infektionen. Mycoplasma hyosynoviae er også beskrevet som en betydelig årsag til forringelse af avlsdyrs præstationer i og med, at den forårsager dårligt bentøj.

[...]

DKK 8,60 Køb artikel

MaskinstationerNyhed

Øvrige nyheder