Kommende arrangementer

Møde

Kom med Agrovi i marken - Hotspotmøder på 8 sjællandske lokaliteter
21.04 2015 - 23.04 2015


Se og hør mere om aktuel svampesprøjtning, ukrudtsbekæmpelse, vækstregulering, mikronæringsstoffer, jordstruktur m.m.

Hotspot møderne afholdes:

Tirsdag den 21. april kl. 11.00 -12.00 hos Rasmus Boje, Over Vindingevej 8, 4760 Vordingborg
Tirsdag den 21.april kl. 15.00 -16.00 hos Gregers Hellemann, Ågårdsvej 11B, 4281 Gørlev
Onsdag den 22. april kl. 9.00 -10.00 hos Lars Palle, Østervang, Tøltevej 6 (tidl. Høbjergvej 47), 4340 Tølløse
Onsdag den 22. april kl. 12.00 -13.00 hos Søren Ilsøe, Hylstrupvej 2, 4173 Fjenneslev
Onsdag den 22. april kl. 15.00 -16.00 hos Bo Simonsen, Tjørnevej 8 , 4652 Hårlev
Torsdag den 23. april kl. 9.00 - 10.00 hos Jan Christensen, Stubbevej 1, 4050 Skibby
Torsdag den 23. april kl. 15.00 - 16.00 hos Lars Olsen, Lille Rørbækvej 10, 3600 Frederikssund
Torsdag den 23. april kl. 15.00 - 16.00 hos Michael Andreassen, Almevej 57, 3230 Græsted

Vi besøger de samme værter igen om 4 uger. Læs mere på www.agrovi.dk
Møderne er gratis og der er ingen tilmelding.

Møde

Fokuser på mykotoksiner i korn og foder!
22.04 2015

Deltag den 22. april når Nutrimin, DANCORN og Alltech sætter fokus på en af svineproduktionens udfordringer ? mykotoksiner. Vi giver vores individuelle vinkler på hvordan vi opnår et sundt foder til grisene.

Mange faktorer spiller ind på grisens sundhed og resultater. Mykotoksiner er en af de udfordringer, som der i dag kan identificeres og håndteres på mere optimal vis, både i kornet og i foderet. Mødet har til formål at bidrage med nyttig viden og praktiske løsninger for at minimere skader hos grisene og sikre en bedre indtjening.

Program:

Kl. 10.00 Kaffe og rundstykker

Kl. 10.15 Velkomst ved Torben Nielsen, Nutrimin

Kl. 10.20 Rundvisning hos Nutrimin ved Torben Nielsen

Kl. 11.00 Baggrunden for mykotoksinanalyser og grænseværdier ved Alexandra Weaver; Alltech (engelsk)

Kl. 11.50 Praktiske erfaringer med mykotoksiner i stalden ved dyrlæge Søren Thielsen, Ø-Vet

Kl. 12.40 Frokost

Kl. 13.20 Sikre dit korn til kvalitetsfoder ved Ole Laustsen, DANCORN

Kl. 14.00 Danske analyseresultater og håndtering af mykotoksiner ved Julie Poulsen, Alltech

Kl. 14.15 Tak for i dag ved Julie Poulsen, Alltech


Vi ser frem til et spændende møde!

Sted: Nutrimin A/S, Bodalen 11, 8643 Ans By

Dato: 22. april kl. 10.00-14.15.

Mødet er gratis

Tilmelding til mødet skal ske til Alltech - tlf. 24 94 12 18 - email: ikarlshoj@alltech.com

Der er 45 pladser efter først til mølle-princippet

Møde

Kvindeaften: Godt gift med en landmand?
27.04 2015

Det kan være udfordrende at være ægtefælle på et landbrug, hvor manden styrer bedriften. Især, hvis man ikke selv er vokset op på landet.

Kvinder, som er gift med en landmand får meget ud af at mødes med andre i samme situation.

I LMO Erfa-grupper Godt gift med en Landmand møder kvinder ligestillede og vender hverdagens udfordringer og gevinster ved at bo på landet.

Grupperne består af 20-30 kvinder, der mødes flere gange om året. Vi hører foredrag om f.eks:
?Jura i hverdagen
?Hvad skal du vide om regnskab?
?Kommunikation og konflikthåndtering
?Krise i landbruget - hvordan håndteres det?Hør mere d. 27. april til foredrag i Viborg, hvor der også startes nye grupper op:

Foredrag + tapas:

Få det, som du vil ha? det - på den gode måde

Oplev psykolog Birthe K. Olsen d. 27. april kl 19.00 hos LMO Viborg, Asmildklostervej 11.

Pris incl tapas: 250 kr excl. moms.

Åbent hus

HJallerup Maskinforretning
30.04 2015 - 03.05 2015

Hjallerup Maskinforretning holder Åbent hus
Torsdag den 30. april 9.00-20.00
Fredag den 1. maj 9.00-22.00
Lørdag den 2. maj 9.00-17.00
Søndag den 3. maj 9.00-17.00
Vi fejrer Åbent Hus med masser af super gode tilbud. Fredag er der gratis pølser til alle, og alle 4 dag er der konkurrencer, salgsboder og mange oplevelser for hele familien. Åbent hus avisen udkommer i det meste af Nordjylland. Kan også ses på hjemmesiden www.hjallerupmaskinforretning.dk allerede en uge før arrangementet.

Møde

Fremtidens faresti ? velfærd og god produktionsøkonomi
05.05 2015


Kom og hør de nyeste erfaringer fra både svineproducenter, forskere og rådgivere.
Hør også Poldanors driftsansvarlig Niels Poulsen fortælle, hvorfor de har valgt at etablere 2.000 farestier til løsgående søer.

Vi inviterer til en hel dag med fokus på erfaring og den praktiske håndtering af løse søer i farestierne. En dag hvor den praktiske vinkel er i højsædet, og hvor forskellige stityper bliver gennemgået detaljeret af svineproducenten selv med udgangspunkt i staldvideoindslag.

Udbyttet af dagen skal ? ud over at præsentere meget forskellige løsninger ? også være at give deltageren reel forståelse for, hvorfor både VSP, rådgivere og igangværende svineproducenter vurderer, at løsgående søer i farestalden, på sigt, er muligt at forene med en effektiv og økonomisk forsvarlig produktion.

Her gennemgås både de grundlæggende forskelle mellem søer i boks og løse søer i farestien, økonomien i at bygge anderledes, og ikke mindst hvilke generelle forskelle vi som rådgivere olever i besætninger med løse søer i farestierne.

I forbindelse med mødet har vi inviteret diverse udstillere, som vil være at træffe i messeområdet ved mødet.

De fleste udstillere har været involveret i de byggerier som præsenteres i indlæggene, og der vil være god mulighed for at drøfte detaljer og indtryk fra foredragene samt egne overvejelser med disse.

Målgruppen til temadagen er både svineproducenter (der overvejer nybyggeri eller renovering), ledende og alm. staldmedarbejdere, undervisere, landbrugsskoleelever, inventarfirmaer m.fl.

Tilmelding kan ske på mail hha@lmo.dk, herunder eller på telefonnr. 7015 4000.

Temadagen er delvis sponseret af udstillerne og deltagergebyret kan derfor holdes nede på kun 750,- pr deltager.

Mødeansvarlig: Bjarke Lassesen, bjl@lmo.dk mobil 30570864.

Sted: LMO Horsens, Landbrugets Hus, Erhvervsbyvej 13.Meld til her

Foreløbigt program


Tid

Emne

Indleder


8.30Kaffe + rundstykker i messeområde


?

9.00VelkomstAnders P. Andersen,

LMO


9.15Branchebeslutning og lovgivningsmæssig baggrund for løse søerJoakim Glerup

Andersen, LMO


9.40Poldanord ? Derfor valgte vi at etablere 2.000 stk farestier til

løsgående diegivende søer.Niels Poulsen,

Driftansvarlig Poldanor


10.20Pause. Frugt + kaffe / vand


?

?

10.30Video-fortælling faresti-type 1?

Video-fortælling Faresti-type 2Spørgsmål

Svineproducent

Bent Munk,

Tandergård, OdderSvineproducent

Morten Uglebjerg,

Varde


12.00

Frokost i messeområdet

(sandwich m. drikkevarer)


?

13.00

Løse søer i farestien. Faringsforløb og produktivitet

(hvordan fungerer soen og grisene i løsdriftstierne.

Hvad kan vi forvente af positive sidegevinster ved større

sti. Kan soen evt passe flere grise end hun har patter?).

Vivi Aarestrup Moustsen,

Seges (VSP)


13.30Produktionsresultater og produktionsøkonomiJoakim Glerup Andersen,

LMO


13.50Pause (stræk ben) Frugt + chokolade + vand


?

14.00Management i stier med løsgående søerAnders P. Andersen, LMO


14.30

Fremtidens faresti i fremtidens staldsystem

(Inkl. video af UK-løbeafdeling på Tandergård)Jes Klausen, LMO


15.00Pause og kaffe + kage i Messeområdet


?

15.30

Video-fortælling faresti-type 3 (Allan Gammelgård, Odder)?

Video-fortælling Faresti-type 4Spørgsmål

Anders P. Andersen, LMOSvineproducent

Niels Aage Arve,

Hjortshøj


16.45Spørgsmål og opsamlingAnders P. Andersen, LMO


17.00

Afslutning med sandwich To Go

Anders P. Andersen, LMOInformation

Tidspunkt: 5. maj 2015 kl. 08:30
Tilmeldingsfrist: 29. april 2015

Åbent hus

Bedriftsbesøg: Produktion uden kvoter
07.05 2015


Tag med LMO til bedriftsbesøg hos Jørgen Haugaard og få en masse spændende input til, hvordan du får ydelsen til at stige. Der bliver også fokus på muligheden for at få del i den 100 mio. kroner store renoveringspulje, fx ved at ændre på eksisterende båse

Så er LMO Kvæg klar med et bedriftsbesøg, så hvis du vil høre noget om ydelsesstigning og ellers få en masse inspiration, så kan du roligt sætte kryds i kalenderen ved torsdag 7. maj.

Aftenen starter med en markvandring. Først i majsmarken, hvor vi kigger på bor til majs og muligheden for båndsprøjte på renser. Derefter ser vi på goldkofoder i helsædsmarken, og i græsmarken ser vi på udviklingen op mod høst af 1. slæt.

Derefter går vi ind i stalden, hvor vi har tre temaer:
1. Vi kigger på de muligheder og udfordringer der er i miljøteknologiordningen. Det forventes, at der kommer en plan omkring forandring til sand i de bestående senge med madrasser. Tidfristen for at søge tilskud er på nuværende tidspunkt fastsat til 19. maj. v/ Anja Juul Freudendal, bygningsrådgiver

2. Avlsmål på Bathau Holsteins. Jørgen Haugaard vil sammen med Henrik Schøler fra Viking gøre rede for strategien på Bathau - som ikke altid stemmer overens med Vikings. v/ Jørgen Haugaard

3. ?På vej mod 14 tons mælk?. Vi sætter fokus på foder, sundhed og management som grundlag for ambitiøse ydelsesmål. Stor fokus på foder og fuldfoder (KMP fuldfoder og råvarer). Vi ser på SimHerd beregninger som dokumentation for forbedringer. Hvilke tiltag skal der til for at forbedre sundheden og sikre fremgang? v/ Dyrlæge Ninna Westphael og kvægrådgiver Anders B. Møller

Bedriftsbesøget er til alle avlsinteresserede og mælkeproducenter, som har lyst til at få en masse input. Besøget starter klokken 19 og varer til cirka klokken 22. Himmerland Dyrlægerne er vært ved en pølse undervejs i programmet.

Bedriftsbesøget foregår på Bathau Holsteins, Batum Hedevej 8, 8830 Tjele.
Yderligere oplysninger: Kvægbrugskonsulent Anders B. Møller 4025 0590.

Møde

Infomøde på JU Århus, Vejlby
12.05 2015

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus holder infomøde på afdelingen i Vejlby, Tretommervej 31 Risskov, tirsdag 12. maj kl. 19-22!

Kom og hør om landmandsuddannelsens 2. hovedforløb, landbrugets lederuddannelser og studenterforløbet Trin S - mød elever og undervisere og få en snak med skolens studievejleder, der står klar til at fortælle alt, der er værd at vide om uddannelserne på Vejlby.

Der bliver også tid til en kop kaffe og en rundvisning på skolen, hvor vi blandt andet har et stort fagbibliotek, forskellige træningsfaciliteter og vores helt egen torsdagsbar, Drænrøret.

Kig forbi Vejlby, hvis du vil videre med din landbrugsuddannelse - vi glæder os til at se dig!

Følg infomødet på facebook.com/juaarhus

Traktortræk

Sønderborg Traktortræk
16.05 2015

Sønderborg egnens Landboungdom invitere igen i år til TRAKTORTRÆK!!!

De første traktorer køre på bane kl. 10:00, og der køres til der ikke er flere traktor i rækkerne

Det kommer til at forgå på, Tech 21 i sønderborg som det plejer.

Pris:
Voksen 50,-
børn 25,-
----------------------------------------------------------------------

Tilmelding af traktor og køre:
send en SMS med navn på føre, traktor, klasse og E-Mail til, Martin: 61758697
så sørger de for at få send de relevante papirer til jer.

Tilmelding senest D. 13 maj så vi kan få jer skrevet i programmet!

Åbent hus

Agri Farm Day 2015
09.06 2015

Agri Nord og Mollerup Mølle inviteret il Agri Farm Day 2015. Det foregår tirsdag 9. juni 2014 kl. 15-21 på Christianshøjvej 25, 9270 Klarup. Rundvisninger i forsøgsmarken fra kl. 16-19 af planteavlskonsulenter fra Agri Nord. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding.
Årets tema er gødningskvalitet og sådybde

Kom og mød
- Kemifirmaer
- Maskinhandlere
- Juletræsleverandør
- Planteforædlere og gødningsproducenter
- Agri Nords planteavlskonsulenter
- Mollerup Mølle

Vi serverer grillpølser fra kl. 17.00 Der starter rundvisning hver halve time. Første gang kl. 16.00 Hvert hold får sin egen guide, der sørger for at I kommer rundt og hører alle indlæggene En rundvisning igennem hele forsøgsmarken tager ca. 2 timer.

Øvrige nyheder