Kommende arrangementer

Møde

Kom bedre i mål ved lav mælkepris
02.09 2015

Kom og vær med til en gratis aften om udfordringerne lige nu i kvægbrug. Hør om de ting, du selv kan gøre, for at komme igennem og ud på den anden side.


Program

1. Velkomst og baggrund for mødet ved kvægchef Christian Børsting

2. De langsigtede trends ? der er lys for enden af tunnelen ved cheføkonom Hans Fink

3. Den aktuelle økonomi i kvægbruget ? fokus på likviditeten ved driftsøkonom Birgitte Braae

4. Udsigt til dårlig udbytte og kvalitet af majsen ? hvordan kompenserer vi for det i marken i 2016? ved planteavlskonsulent Jens Peter Rasmussen

5. Mulige forbedringer på den enkelte kvægbedrift ? hvad har vi i værktøjskassen? ved chefkonsulent Tom Vestergaard

6. Hold modet oppe - gør forandringer til en sport ved kvægkonsulent Peter Møller

7. Opsamling og fælles ideudveksling

Undervejs serveres kaffe og kage. Det er gratis at deltage.

Kom og vær med:
?LMO Viborg på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg, 2. september kl. 19
?LMO Søften på Trigevej 20, 8382 Hinnerup, 3. september kl. 19

Yderligere oplysningen fås hos

Christian Friis Børsting | Afdelingschef Kvæg
Asmildklostervej 11?| 8800?Viborg
Hoved tlf. 7015 4000
Tlf. 8728 2611 | Mobil 22611911

Andet

Biomassehøst i ådale
03.09 2015

Maskindemonstration og seminar om erfaringer med tilvejebringelse af græs fra lavbundsområder

Formålet med arrangementet er at demonstrere maskinelle løsninger til naturpleje, samt at præsentere erfaringer med samarbejdsmodeller, økonomi og teknologi for tilvejebringelse og anvendelse af græs fra lavbundsområder.

Arrangementet henvender sig til lodsejere, maskinstationer, maskinleverandører, rådgivere, kommunale planlæggere, energiplanlæggere og andre med interesse i biomassehøst i ådale.

09.00-12.00: Maskindemonstration
Sted: Juellingevej, 4653 Karise
Demonstration og fremvisning af maskinløsninger fra HedeDanmark, Lynex/ParkLand, Gribskov Stub & Gren og NaturBiomasse.
Parkering: Kort over området fremsendes op til arrangementets afvikling.

12.00-16.00: Seminar inkl. frokost
Sted: Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge
Biomasseressourcer fra lavbundsområder, teknologi, økonomi og samarbejde. Erfaringer fra ind- og udland.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da der er et begrænset antal pladser på 50 stk. No-show gebyr: 500 kr.

Tilmelding sker via https://inbiom.nemtilmeld.dk/6 senest torsdag den 27. august 2015. Det er muligt at tilmelde sig hele eller dele af arrangementet. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 27. august.

Konference

Biomassehøst i ådale
03.09 2015

Maskindemonstration og seminar om erfaringer med tilvejebringelse af græs fra lavbundsområder

Formålet med arrangementet er at demonstrere maskinelle løsninger til naturpleje, samt at præsentere erfaringer med samarbejdsmodeller, økonomi og teknologi for tilvejebringelse og anvendelse af græs fra lavbundsområder.

Arrangementet henvender sig til lodsejere, maskinstationer, maskinleverandører, rådgivere, kommunale planlæggere, energiplanlæggere og andre med interesse i biomassehøst i ådale.

09.00-12.00: Maskindemonstration
Sted: Juellingevej, 4653 Karise
Demonstration og fremvisning af maskinløsninger fra HedeDanmark, Lynex/ParkLand, Gribskov Stub & Gren og NaturBiomasse.

Parkering: Kort over området fremsendes op til arrangementets afvikling.

12.00-16.00: Seminar inkl. frokost
Sted: Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge
Biomasseressourcer fra lavbundsområder, teknologi, økonomi og samarbejde. Erfaringer fra ind- og udland.

Program:

- Velkomst, baggrund og dagens program v. Stevns Kommune
- Innovationsnetværket for Biomasse og dets aktiviteter i Region Sjælland v. Claus Mortensen, Projektleder i Agro Business Park
- Biomasseressourcer fra lavbundsområder i Region Sjælland v. Tyge Kjær, Lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet
- Erfaringer med opsamling og anvendelse af biomasse i Vejle Kommune v. Brian Petersen, Vejle Kommune
- Teknologi og maskineri til kørsel i lavbundsområder v. Jørgen Pedersen, Innovationskonsulent ved Agrotech
- Leverandørmodel og økonomi baseret på erfaringer fra Nørreådalen v. Thomas Vang Jørgensen fra LMO/Leverandørselskabet Nørreådalen BioM Amba
- Græs til biogas i en international kontekst: Erfaringer fra GR3 projektet og cases fra Italien, Belgien og Tyskland v. Lorie Hamelin, Adjunkt ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da der er et begrænset antal pladser på 50 stk. No-show gebyr: 500 kr.

Tilmelding sker via https://inbiom.nemtilmeld.dk/6 senest torsdag den 27. august 2015. Det er muligt at tilmelde sig hele eller dele af arrangementet. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 27. august.


Se hele invitation her:

http://www.inbiom.dk/Files//Files/Arrangementer/Invitation_Biomassehoest-i-aadale_final.pdf

Møde

Kom bedre i mål ved lav mælkepris
03.09 2015

Kom og vær med til en gratis aften om udfordringerne lige nu i kvægbrug. Hør om de ting, du selv kan gøre, for at komme igennem og ud på den anden side.


Program

1. Velkomst og baggrund for mødet ved kvægchef Christian Børsting

2. De langsigtede trends ? der er lys for enden af tunnelen ved cheføkonom Hans Fink

3. Den aktuelle økonomi i kvægbruget ? fokus på likviditeten ved driftsøkonom Birgitte Braae

4. Udsigt til dårlig udbytte og kvalitet af majsen ? hvordan kompenserer vi for det i marken i 2016? ved planteavlskonsulent Jens Peter Rasmussen

5. Mulige forbedringer på den enkelte kvægbedrift ? hvad har vi i værktøjskassen? ved chefkonsulent Tom Vestergaard

6. Hold modet oppe - gør forandringer til en sport ved kvægkonsulent Peter Møller

7. Opsamling og fælles ideudveksling

Undervejs serveres kaffe og kage. Det er gratis at deltage.

Kom og vær med:
?LMO Viborg på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg, 2. september kl. 19
?LMO Søften på Trigevej 20, 8382 Hinnerup, 3. september kl. 19

Yderligere oplysningen fås hos

Christian Friis Børsting | Afdelingschef Kvæg
Asmildklostervej 11?| 8800?Viborg
Hoved tlf. 7015 4000
Tlf. 8728 2611 | Mobil 22611911

Møde

Infomøde om Summax
09.09 2015

Agri Nord inviterer til gratis infomøde om Summax - der omfatter e-faktura og e-arkiv. Kom og hør mere om hvordan kontorarbejdet kan lettes på din bedrift. Summax er e-faktura og e-arkiv . Du kan bl. an. modtage, håndtere og bogføre dine bilag med få klik. Fakturaen bliver koblet til den rette postering i regnskabsprogrammet Ø90 med tilhørende bilagsnummer. Med e-arkiv har du altid elektronisk
adgang til dine bilag og øvrige dokumenter som markplan, e-kontrol mv.

Mødet foregår 9. september kl. 15-17 hos Agri Nord i Aalborg. Tilmelding senest 4. sep til anl@agrinord.dk

Møde

Sådem o med reduceret jordbearbejdning
10.09 2015

Den 10. september klokken 13-15 holder OptiTill-projektet den sidste sådemonstration.

Adressen er Nr. Snedevej 40, 8700 Horsens.

Vi etablerer vinterbyg både direkte i ubearbejdet jord, i harvet jord og i pløjet jord.?

Kom og hør om udbytteopgørelserne fra 2015 i de forskellige parceller og se maskinerne så igen.

Når såarbejdet er overstået går vi en tur over i de mange OptiPlant parceller ved siden af. Her ser vi hvor godt etableringen er lykkedes af efterafgrøder spredt før høst. Vi præsenterer også nogen af dette års resultater.

På siden www.OptiTill.dk/A13 kan du følge med i hvilke maskiner der forventer at deltage. Her skriver vi også, hvis arrangementet skulle blive udsat på grund af vejret.

Tilmelding behøves ikke og arrangementet er gratis.

Der serveres kaffe og kage undervejs.

Møde

Økologi: harver vs. ukrudt
15.09 2015

Velkommen til maskindemonstration hos LMO Økologi.

Der demonstreres en række forskellige harver i kampen mod rodukrudt.

Der vil være både tallerken- og vingeskærsharver fra:
?Kelly
?Väderstad
?Pöttinger
?Maschio

Det sker hos Thomas Vang Jørgensen på Skolevangsvej 67, 8450 Hammel.

Arrangementet varer fra kl. 9 til 12 og afsluttes med sandwich og vand.

Møde

Infomøde om Summax
15.09 2015

Agri Nord inviterer til gratis infomøde om Summax - der omfatter e-faktura og e-arkiv. Kom og hør mere om hvordan kontorarbejdet kan lettes på din bedrift. Summax er e-faktura og e-arkiv . Du kan bl. an. modtage, håndtere og bogføre dine bilag med få klik. Fakturaen bliver koblet til den rette postering i regnskabsprogrammet Ø90 med tilhørende bilagsnummer. Med e-arkiv har du altid elektronisk
adgang til dine bilag og øvrige dokumenter som markplan, e-kontrol mv.

Mødet foregår 15. september kl. 15-17 hos Agri Nord i Aars. Tilmelding senest 10. sep til anl@agrinord.dk

Fødselsdag

Reception
18.09 2015

I anledningen af direktør Kaj Pedersens 70 års fødselsdag afholder DAL-BO A/S reception hvor det vil glæde os at se kunder, andre samarbejdspartnere samt venner af huset,
fredag den 18. september 2015 fra kl. 12.00-16.00 på firmaadressen - Bindeballevej 69, 7183 Randbøl

Møde

Infomøde om Summax
24.09 2015

Agri Nord inviterer til gratis infomøde om Summax - der omfatter e-faktura og e-arkiv. Kom og hør mere om hvordan kontorarbejdet kan lettes på din bedrift. Summax er e-faktura og e-arkiv . Du kan bl. an. modtage, håndtere og bogføre dine bilag med få klik. Fakturaen bliver koblet til den rette postering i regnskabsprogrammet Ø90 med tilhørende bilagsnummer. Med e-arkiv har du altid elektronisk
adgang til dine bilag og øvrige dokumenter som markplan, e-kontrol mv.

Mødet foregår 24. september kl. 15-17 hos Agri Nord i Hobro. Tilmelding senest 21. sep til anl@agrinord.dk

Andet

Informationsmøde om grunduddannelserne og Oplevelsesdag
26.09 2015

Vi informerer om landbrugets grunduddannelser: Det nye Grundforløb 1 og 2 samt 1. Hovedforløb. Herefter holder vi Oplevelsesdag, hvor der vil være noget for store som små, ældre og unge samt en masse konkurrencer. Alle er velkomne.

Andet

Informationsmøde om grunduddannelserne og Oplevelsesdag på Dalum Landbrugsskole
26.09 2015

Ovenstående arrangement finder sted på Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg.
Se mere på www.dalumlandbrugsskole.dk

Messe

Kimbrerskuet 2015
02.10 2015 - 03.10 2015

Tag hele familien med til dyrskue i Aars her er malkekvæg, kødkvæg, heste, høns, får, duer, kaniner, 4H udstilling samt stande med alt til det moderne landbrug.

Kimbrerskuet finder sted i Messecenter Vesthimmerland fredag og lørdag den 2. ? 3. oktober 2015.

Åbningstider:
Fredag kl. 09.30 -22.00
Lørdag kl. 09.00 ? 16.30

Læs mere om udstillerene og program på http://www.kimbrerskuet.dk/

Åbent hus

Hjørring Maskincenter
02.10 2015 - 04.10 2015

Hjørring Maskincenter holder Åbent hus
Fredag, 2. oktober 9.00-22.00, Lørdag, 3. oktober 9.00-16.00 og Søndag, 4. oktober 9.00-16.00

Vi fejrer Åbent Hus med masser af super gode tilbud.
Fredag er der traditionen tro, gratis pølser, og alle 3 dage er der konkurrencer, salgsboder og mange oplevelser for hele familien.
Åbent hus avisen udkommer i det meste af Nordjylland. Kan også ses på hjemmesiden www.hjallerupmaskinforretning.dk allerede en uge før arrangementet.

Traktortræk

Efterårstræk klokkerholm
03.10 2015

Traditions tro afholder Dronninglund landboungdom efterårstræk igen på klokkerholm banen.
Østermarksvej 40 9320 Hjallerup

Se mere på www.vendsyssel-lu.dk

Andet

Verdensmesterskab i pløjning
03.10 2015 - 04.10 2015

LandboUngdom er den 3.-4. oktober 2015 vært for Verdensmesterskabet i pløjning på Vestbo, Hjardemålvej 114, 7700 Thisted.

60 pløjere fra 30 lande i verden skal dyste om at blive verdens bedste pløjer i stubjord lørdag den 3. oktober og i grønjord den 4. oktober.

De to danske pløjere er: Søren Korsgaard, Holstebro (vendeplov) og Jens Iversen, Vils (standardplov).

Program lørdag den 3. oktober:
Kl. 08.15: Officiel åbning ved HKH Prins Joachim mfl.
Kl. 08.45: Traktorparade til pløjefelterne
Kl. 10.00-10.20: Flækning, stubjord
Kl. 11.20-14.00: Pløjning, stubjord

Program søndag den 4. oktober:
Kl. 08.45: Traktorparade til pløjefelterne
Kl. 10.00-10.20: Flækning , grønjord
Kl. 11.20-14.00: Pløjning, grønjord
Kl. 15.15: Officiel afslutning af VM
Kl. 18.30: Galla fest og prisoverrækkelse i Norshallen (Pris: 450 kr. bestilles hos NDS@seges.dk - begrænset antal billetter, så skynd dig at booke)

Foruden VM i pløjning, er der tema- og maskinudstilling, opvisning med heste- og veteranpløjning samt børneaktiviteter med 4H. I plovkroen kan man købe mad og drikke.

Entré: 60 kr. pr. dag, 100 kr. for to-dags-billet, børn under 10 år gratis. Eller se live-streaming på www.landboungdom.dk
Hovedsponsorerne er Kongskilde og Thisted Kommune med kampagnen ?Følg din natur?.
Se mere om arrangementet på www.worldploughing2015.com

Åbent hus

Aars Maskinforretning
30.10 2015 - 31.10 2015

Aars Maskinforretning holder Åbent hus
Fredag, 30. oktober 9.00-22.00, Lørdag, 31. oktober 9.00-16.00

Vi fejrer Åbent Hus med masser af super gode tilbud.
Fredag er der traditionen tro, gratis pølser, og begge dage er der konkurrencer, salgsboder og mange oplevelser for hele familien.
Åbent hus avisen udkommer i det meste af Nordjylland. Kan også ses på hjemmesiden www.hjallerupmaskinforretning.dk allerede en uge før arrangementet.

Konference

LMO Fagland 2015
25.11 2015

Velkommen til en forrygende LMO Fagland 2015!

Oplev en række spændende oplæg om alt, hvad der sker i landbruget lige nu:

Program LMO Fagland 2015
9.00 Rundstykker, kaffe og networking
9.30 Velkomst v. adm. Direktør Jan Winther
9.45 Hvordan kommer verden til at forandre sig? Hvilke muligheder giver det?? v/Direktør Jesper Eiby Christoffersen, Google
11.00 Kaffe
11.15
? Det kan lade sig gøre ? Dansk landmand + Eu-landmand fortæller om deres erfaringer og succes
? Markedet og Agromarkets v/ Kim Fæster, Jyske Bank og Hans Fink,LMO
? Ejendomsmarkedet og stuehuset v. Alex Christensen, Landbogruppen
? Tæt på Jesper Eiby, Google
? Økologi v/ Arla og Peter Mejnertsen, LMO
12.00/12.15 Frokost + stande
13.15
? Kvæg
? Svin
? Planteavl
14.15 Pause ? Kaffe
14.30
? Skat Optimering, salg, pension, generationsskifte, selskaber ? Rekonstruktioner, konkurs, spilleregler/jura
? Strategi i praksis - Budget og Rating
? Ledelse
15.30 Pause ? Kaffe, kage, stande og networking
16.30 Livsfarlig Ledelse ved ledelseskonsulent Chr. Ørsted
17.30 Middag
19.00 Dagen afsluttes

Læs mere på www.lmo.dk

Øvrige nyheder