Kommende arrangementer

Møde

LMO Økonomikonference 2016
10.02 2016 - 11.02 2016

Kom til LMO Økonomikonference 2016
- vi fremviser helt friske regnskabs-resultater fra 2015 for de forskellige driftsgrene.

Få en række gode råd fra coach Jacob Søndergaard om at komme i form både mentalt og fysisk. Når dette lykkes får du et øget overskud i hverdagen og et bedre arbejdsliv. Jacob Søndergaard - bedst kendt som den entusiastiske træner & coach i DR-programmet ?Rigtige mænd?. Forvent en peptalk, der giver dig gode redskaber til at håndtere hverdagens udfordringer.

Det sker hos:
LMO Viborg: 10. februar kl. 13.00
Asmildsklostervej 11, 8800 Viborg

LMO Søften: 10. februar kl. 19.00
Trigevej 20, 8382 Hinnerup

LMO Horsens: 11. februar, kl. 19.00
Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens

Pris: 150 kr. pr person inkl.. kaffe og kage. Entré for partner: 50 kr.
Tilmelding senest 9. februar på www.lmo.dk eller 7015 4000

Debat

Debat møde Nykredit
11.02 2016

Debat møde i Kolding hvor det bliver muligt at møde ledelsen i Nykredit samt møde kandidater til det kommende repræsentantskabs valg hvor det bliver muligt at spørgsmål.
mødet forgår i Innovationsfabrikken, birkemosevej 1, 6000 Kolding.
mødet er gratis og kræver ikke nogle tilmelding

Andet

Info-møde om EUX-Landmand på Dalum Landbrugsskole
23.02 2016

Kl. 19-20.30 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
Er du interesseret i natur, dyr og planter ? og kunne du samtidig tænke dig en gymnasial uddannelse?
Så start på uddannelsen som EUX-Landmand ? her får du både en uddannelse i landbrug og gymnasiale fag.

Møde

Det bedste salg
24.02 2016

Det bedste salg

Udviklingen de seneste år har vist, at det er blevet vanskeligere at sælge landbrugsejendomme, fordi køberen ofte har svært ved at skaffe finansieringen. Som sælger har du imidlertid mulighed for at fremme et salg på forskellige måder.

Landbo Limfjord indbyder igen i år til informationsmøde om det bedste salg. Jurist Bjarne Dige på Landbo Limfjord fortæller om væsentlige juridiske forhold, som en sælger skal være opmærksom på. Under gennemgangen vil sælgers mulighed for at hjælpe køber med finansieringen ved brug af sælgerpantebreve blive berørt.

Det er ikke alene prisen, der er afgørende for sælgers slutresultat. Det er vigtigt at være bevidst om de skattemæssige konsekvenser af salget, herunder at få optimeret vilkårene således, at resultatet efter skat er bedst muligt, oplyser økonomikonsulent Claus Sørensen.

Ud over en information om hvilke faldgruber og muligheder, der er inden for de juridiske og skattemæssige områder vil miljøchef Nina Græsbøll Ottesen belyse, hvilke forhold du som sælger med fordel kan være opmærksom på af miljømæssig karakter. Hvilke styrker har din ejendom og hvor kan der med fordel iværksættes tiltag og eventuelle tilretninger før salget iværksættes.


Er du potentiel sælger og har du en konkret problemstilling, som du gerne vil have belyst på mødet, er du velkommen til at oplyse herom ved tilmelding eller tage kontakt til jurist Bjarne Dige inden mødet på tlf.nr. 96 15 30 00.

Hvor: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
Hvornår: onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.00
Pris: Gratis - alle er velkomne men gerne tilmelding på 96153000 senest d. 19. februar af hensyn til kaffen

Møde

Vi får de heste vi ønsker
25.02 2016

Sidst hørte vi om lokale hesteavleres erfaringer - det følger vi op med konkrete eksempler og facts. Vi har inviteret Jørgen Finderup fra SEGES|Heste, som er aktuel med artiklerne "Kvaliteten af avlshopperne udgør forskellen" og "Vi får de heste vi ønsker - hvis vi er dygtige og konsekvente nok". Han vil give sit bud på, hvad der skal til, så vi kan få de heste, vi ønsker.

Jørgen Finderup er ofte at finde ved kåringerne inden for de 30 racer/avlsforbund, som SEGES|Heste servicerer.

At han er en kapacitet inden for hesteavl og eksteriørvurdering af heste generelt, er vist kendt i alle hestekredse. Det er derfor en stor fornøjelse, at vi igen i år kan byde Jørgen Finderup velkommen i Skive.

Pris: 100 kr. incl. kaffe og kage
Tilmelding: på tlf. 96153000 eller mail@landbo-limfjord.dk - senest d. 19. februar 2016.

Møde

Økomøde
25.02 2016

Torsdag den 25. februar 2016 fra kl. 16.00 ? 17.30, byder Agrovi Planteavl alle interesseret ind til fyraftensmøde om økologi.
På mødet får du mulighed for at hører om alt hvad der hører sig med, fra den dag man vælger at omlægge sin bedrift til økologi. Der vil derfor være fokus på selve omlægningen, tilskud og konsekvenserne ved at vælge økologien.

På dagen vil du kunne hører om disse emner:
Husdyr i økologi ordningen ? Omlægning af husdyr ? Hesteordning ? Skal dyrene sælges med Ø-mærket.
Støttemuligheder for økologer ? Hvad får jeg i støtte ? Hvordan og hvorledes.
Økologisk omlægning ? Krav til markdriften ? Hvilke udfordringer møder du som økolog i marken? ? Gødning, muligheder og begrænsninger.
Tilmeldingen er gratis og skal ske til agrovi@agrovi.dk eller 48 22 52 00.

Møde

Undgå bøde - ADR kursus i farligt gods
25.02 2016

Må jeg transportere diesel i en ladtank? Skal jeg have ildslukker på ADR køretøjer?
Hvis man transporterer eller håndterer bekæmpelsesmidler, ilt- og gasflasker eller dieselolie i en ladtank, skal man have gennemgået et ADR medarbejderkursus, der giver tilladelse til håndtering og transport af farligt gods. Grundet stor succes med tidligere kurser afholdes 2 kurser d. 25. februar 2016. Et om formiddagen og et om eftermiddagen. Underviser er sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, DM&E Arbejdsmiljø. Pris: 600,- kr. incl. forplejning og uddannelsesbevis, excl. moms. Tilmelding på 96153000 eller mail@landbo-limfjord senest d. 19. februar. Kontakt evt. Sven Erik Pinstrup på 96153038 for yderligere oplysninger.

Tid: torsdag d. 25. februar 2016 kl. 8.30-12.00 - gentages igen samme dag kl. 13.00-16.30
Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
Tilm.: på 96153000 eller mail@landbo-limfjord.dk
Pris: 600,- kr. incl. forplejning og uddannelsesbevis, excl. moms
Kontakt: For nærmere oplysninger kontakt Sven Erik Pinstrup, 96153038

Kursus

Kursus i klovpleje i Horsens
26.02 2016

LMO og Jysk Landbrugsrådgivning afholder kurset ?Førstehjælp i klovpleje? fredag den 26. februar 2016 kl. 8.30-13.30 på Bygholm Landbrugsskole og Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens.

Målet med kurset er at give viden og håndelag til behandling af klovlidelser og kende årsagen til dem. Der er teoretisk undervisning, og praktiske øvelser på slagteben. Dyrlæge Nynne Capion, KU-Life og klovbeskærer Anders Egelund står for undervisningen og øvelserne.

Prisen for deltagelse er 2.000 kr. for første deltager fra besætningen og 1.800 kr. for efterfølgende fra samme besætning. Husk at medbringe overtrækstøj og gummihandsker til de praktiske øvelser. Såfremt man allerede beskærer i forvejen må eget værktøj meget gerne medbringes.

Ved spørgsmål vedr. kurset kontakt da Mie Riis, LMO på 2147 5358 eller mir@lmo.dk, eller Susanne Sehested på 4014 7866 eller sse@jlbr.dk.
Kurset har plads til 16 deltagere, men forudsætter minimum 10 deltagere for at blive oprettet. Tilmelding er efter først-til-mølle-princippet, og der er bindende tilmelding senest fredag den 19. februar klokken 12.00 til dit lokale center.

LMO: www.lmo.dk eller 7015 000
Jysk Landbrugsrådgivning: www.jlbr.dk eller 7660 2100

Kursus

Pløjekursus i teori og praksis
29.02 2016

Pløjekursus i teori og praksis for alle interesserede. Du lærer, hvordan du laver en god pløjning. Du lærer, hvordan du indstiller din plov bedst muligt og meget mere... Kom og tag del i et 2 dages kursus i pløjning opdelt i en teoretisk og praktisk del med undervisning af bl.a. tidl. verdensmester og bronzevinder i pløjning Jens Iversen samt planteavlskonsulent Søren Jepsen.

1. del foregår hos Vinderup Maskinforretning A/S, Vesterå 2, 7900 Nykøbing Mors. 2. del foregår ca. 2 uger efter på en egnet mark til pløjedagen med egen traktor og plov.

Tid: mandag d. 29. februar 2016 kl. 17.30-22.00
Sted: Vinderup Maskinforretning A/S, Vesterå 2, 7900 Nykøbing Mors

Pris: 1.250 kr. incl. forplejning, excl. moms

Tilmelding: senest d. 22. februar på 96153000 eller på mail@landbo-limfjord.dk

Kontakt for yderligere oplysninger: Planteavlskonsulent Søren Jepsen, tlf. 9615 3037

Kursus

Sprøjtekursus - Agri Nord
01.03 2016

Agri Nord Planteavl afholder obligatoriske opfølgningskurser for landmænd, som vil opretholde deres sprøjtebevis/sprøjtecertifikat.
Alle som fik sprøjtebevis i 2011/2012 skal på kursus senest 1. juli 2016, hvis de endnu ikke har været på opfølgningskursus.

Kurserne afvikles 1. marts hos Agri Nord i Aalborg og Hobro og 2. marts i Aars.
Begge dage kl. 8.30-16.00

Sprøjteopfølgningskurset udbydes i samarbejde med Lundbæk Landbrugsskole og er et AMU-kursus
(kursuskode 40837). Der kan søges VEU-godtgørelse for dem, der er berettiget til det.

Prisen er 110 kr. i deltagerbetaling og 640 kr. for forplejning og kursusmateriale. I alt 750 kr.
Alle kurser afholdes kl. 8.30 - 16.00. Tilmelding senest en uge før kurset til Janni Damm Bager på jdb@agrinord.dk

Møde

Opstartsmøde i nyetableret bioenergieksportnetværk
01.03 2016

Innovationsnetværket for Biomasse, Enterprise Europe Network og Eksportforeningen vil i et tæt samarbejde etablere et eksportnetværk med fokus på bioenergi. I den forbindelse inviterer vi til et opstartsmøde d. 1. marts 2016 kl. 09.30-14.00 hos Passat Energi A/S i Tjele.

Formålet med bioenerginetværket er at styrke den danske bioenergibranches konkurrencedygtighed internationalt ved at bruge dansk viden aktivt i spil i forbindelse med eksportrelaterede aktiviteter. Fokusområderne for netværket vil være "manure to energy" og "straw/wood to energy".

I samarbejdet er vi tre aktører, der har forskellige roller. Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) vil primært levere viden om produktion og anvendelse af biomasse. Enterprise Europe Network vil identificere samarbejdspartnere for medlemmerne i de 60 lande, hvor de er repræsenteret. Eksportforeningens rolle er at drive netværket og være arrangør at netværkets aktiviteter i ind- og udland.

Tilmeld dig senest d. 15. februar 2016 via http://www.dk-export.dk/aktiviteter/opstartsmoede-i-bioenergi-netvaerket-d-1-marts-2016-hos-passat-energi-i-tjele_1278/

Kursus

Sprøjtekursus - Agri Nord
02.03 2016

Agri Nord Planteavl afholder obligatoriske opfølgningskurser for landmænd, som vil opretholde deres sprøjtebevis/sprøjtecertifikat.
Alle som fik sprøjtebevis i 2011/2012 skal på kursus senest 1. juli 2016, hvis de endnu ikke har været på opfølgningskursus.

Kurserne afvikles 1. marts hos Agri Nord i Aalborg og Hobro og 2. marts i Aars.
Begge dage kl. 8.30-16.00

Sprøjteopfølgningskurset udbydes i samarbejde med Lundbæk Landbrugsskole og er et AMU-kursus
(kursuskode 40837). Der kan søges VEU-godtgørelse for dem, der er berettiget til det.

Prisen er 110 kr. i deltagerbetaling og 640 kr. for forplejning og kursusmateriale. I alt 750 kr.
Alle kurser afholdes kl. 8.30 - 16.00. Tilmelding senest en uge før kurset til Janni Damm Bager på jdb@agrinord.dk

Messe

Agro Nord 2016
08.03 2016

For 28. gang har Messecenter Vesthimmerland, A/S Nordjysk Agrocenter og de fem nordlige Dansk Holstein Avlsforeninger fornøjelsen at invitere til AGRO NORD tirsdag den 8. marts kl. 09.30 - 22.00.

På AGRO NORD præsenteres det bedste avlsmateriale indenfor dansk og udenlandsk kvægavl. AGRO NORD er et skue med masser af kvæg og kosnak. Her er bedømmelse af elitekøer og afkomsgrupper, og her præsenteres det seneste nye i staldbyggeri, inventar og alt andet indenfor maskiner og tekniske hjælpemidler.

Følg udstillingen på facebook - https://www.facebook.com/agronordaars/

Møde

Årsmøde og foredrag
08.03 2016

Årsmøde for deltidslandmænd og foredrag ved Henrik Herold, Randers Regnskov, tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 18.30 på Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Program:
-Velkomst til en let anretning med øl/vand
-Kort beretning v/formanden for Deltidsudvalget, Martin Riis Nielsen, Vils
-Valg af medlemmer til Deltidsudvalget
På valg er: Povl Lund, Lødderup
Jørgen Lauridsen, Lyby
Sejr Bisgaard, Lødderup
(alle modtager genvalg)
Derudover vælges 2 suppleanter
-Eventuelt
-Kaffe
-Foredrag v/Henrik Herold, Randers Regnskov

?Honnør for naturen? v/Henrik Herold
Henrik er næsten en dansk udgave af Indiana Jones. Han har fanget krokodiller og skudt bjørne og været steder på kloden, hvor intet menneske før har sat sine ben. Henrik fortæller om sit liv som direktør for Randers Regnskov og forvaltningen af den danske natur, som ligger ham meget på sinde.

Tilmeld: senest d. 3/3 på 9615 3000 eller mail@landbo-limfjord.dk
Pris: Gratis- alle interesserede er velkomne

Kursus

ADR-Kursus
15.03 2016

ADR-Kursus:Håndtering og transport af farligt gods, certificering

Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtigt sikkerhedsbevis. Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transporterer faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Det koster en bøde på 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.

Hos Agrovi ved vi, at din tid er bedst brugt i marken og derfor tilbyder vi et 3,5-timers certificeringskursus i håndtering og transport af farligt godt ved sikkerheds-rådgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets ? og Miljørådgivning.

Kursus finder sted i Ringsted, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted kl.8:30-12:00 eller 13:00-16:30

Kursus

Det strategiske lederskab
16.03 2016 - 05.05 2016

Du lærer at omsætte virksomhedens strategiske mål til konkrete handlinger, der skaber udvikling. Du får praksisnær undervisning, der via metoder, teorier og dine egne erfaringer giver dig værktøjer til at analysere din virksomheds styrke, svagheder og potentiale.

Uddannelsen er et akademifag og svarer til 10 ECTS-point. Den varer 8 dage og kan sluttes med en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

Uddannelsen udbydes af SEGES Akademi i samarbejde med Gefion, DLS og Østdansk Landboforening.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.seges.dk/produkter/akademi/kurser-til-landmaend/strategi-ledelse-udvikling/strategisk-lederskab

Kursus

Det strategiske lederskab
16.03 2016 - 05.05 2016

Du lærer at omsætte virksomhedens strategiske mål til konkrete handlinger, der skaber udvikling. Du får praksisnær undervisning, der via metoder, teorier og dine egne erfaringer giver dig værktøjer til at analysere din virksomheds styrke, svagheder og potentiale.

Uddannelsen er et akademifag og svarer til 10 ECTS-point. Den varer 8 dage og kan sluttes med en skriftlig opgave og mundtlig eksamen.

Uddannelsen udbydes af SEGES Akademi i samarbejde med Gefion, DLS og Østdansk Landboforening.

Læs mere og tilmeld dig her: https://www.seges.dk/produkter/akademi/kurser-til-landmaend/strategi-ledelse-udvikling/strategisk-lederskab

Kursus

ADR-Kursus
30.03 2016

ADR-Kursus:Hndtering og transport af farligt gods, certificering

Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, plantevrn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtigt sikkerhedsbevis. Hvert r bliver landmnd og medhjlpere taget af politiet i at transporterer faremrkede produkter ad vej uden kursusbevis. Det koster en bde p 7.000 kr. til chauffren og dobbelt s meget til virksomheden.

Hos Agrovi ved vi, at din tid er bedst brugt i marken og derfor tilbyder vi et 3,5-timers certificeringskursus i hndtering og transport af farligt godt ved sikkerheds-rdgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets ? og Miljrdgivning.


Kursus finder sted i Hillerd, Industrivnget 22 3400 kl.8:30-12:00 eller 13:00-16:30

Kursus

ADR-Kursus
12.04 2016

ADR-Kursus:Håndtering og transport af farligt gods, certificering

Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtigt sikkerhedsbevis. Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transporterer faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Det koster en bøde på 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.

Hos Agrovi ved vi, at din tid er bedst brugt i marken og derfor tilbyder vi et 3,5-timers certificeringskursus i håndtering og transport af farligt godt ved sikkerheds-rådgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets ? og Miljørådgivning.

Kursus finder sted i Ringsted, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted kl.8:30-12:00 eller 13:00-16:30

Kursus

ADR-Kursus
14.04 2016

ADR-Kursus:Hndtering og transport af farligt gods, certificering

Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, plantevrn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtigt sikkerhedsbevis. Hvert r bliver landmnd og medhjlpere taget af politiet i at transporterer faremrkede produkter ad vej uden kursusbevis. Det koster en bde p 7.000 kr. til chauffren og dobbelt s meget til virksomheden.

Hos Agrovi ved vi, at din tid er bedst brugt i marken og derfor tilbyder vi et 3,5-timers certificeringskursus i hndtering og transport af farligt godt ved sikkerheds-rdgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets ? og Miljrdgivning.


Kursus finder sted i Hillerd, Industrivnget 22 3400 kl.8:30-12:00 eller 13:00-16:30

Traktortræk

Brønderslev Trækket
23.04 2016

JERSLEV MARKEDSPLADS KL: 12.00


Kom og vær med til årets første træk !!!

Så kom og vær med til, at gøre det lige så godt som sidste års succes.

Der vil være pølser og masser af larm

Med garanti for god underholdning

Tilmedling for trækker sker på www.vendsyssel.dk

Kursus

ADR-Kursus
10.05 2016

ADR-Kursus:Håndtering og transport af farligt gods, certificering

Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtigt sikkerhedsbevis. Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transporterer faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Det koster en bøde på 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.

Hos Agrovi ved vi, at din tid er bedst brugt i marken og derfor tilbyder vi et 3,5-timers certificeringskursus i håndtering og transport af farligt godt ved sikkerheds-rådgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets ? og Miljørådgivning.

Kursus finder sted i Ringsted, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted kl.8:30-12:00 eller 13:00-16:30

Kursus

ADR-Kursus
12.05 2016

ADR-Kursus:Håndtering og transport af farligt gods, certificering

Hvis du transporterer dieselolie, svovlsyre, planteværn, gasflasker eller andet farligt gods, skal du have et lovpligtigt sikkerhedsbevis. Hvert år bliver landmænd og medhjælpere taget af politiet i at transporterer faremærkede produkter ad vej uden kursusbevis. Det koster en bøde på 7.000 kr. til chaufføren og dobbelt så meget til virksomheden.

Hos Agrovi ved vi, at din tid er bedst brugt i marken og derfor tilbyder vi et 3,5-timers certificeringskursus i håndtering og transport af farligt godt ved sikkerheds-rådgiver ADR, Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets ? og Miljørådgivning.

Kursus finder sted i Hillerød, Industrivænget 22 3400 kl.8:30-12:00 eller 13:00-16:30

Andet

Infomøde: Studenterforløbet Trin S
12.05 2016

Velkommen til Infomøde på JU Århus i Vejlby. Her kan du blive meget klogere på Studenterforløbet Trin S, der er landbrugslinjen for dig, som har en gymnasial uddannelse i forvejen. Vi gi'r en rundvisning, en kop kaffe og en snak om alt det, du kan få ud af Trin S. Der er holdstart næste gang 8. august, og du kan læse mere på www.ju.dk/trins. Vi glæder os til at se dig!

Mødested: Tretommervej 31, 8240 Risskov
Tidspunkt: 12. maj 2016 kl. 19

Traktortræk

Nord Midt trækket
14.05 2016

Hvis du er til røg og damp, samt mange hestekræfter på samme tidspunkt, er traktortrækket i Nord-Midt LU lige noget for dig, vi har både store som små traktor på banen, samt lidt godt til ganen ;-) Tilmelding for trækker sker på www.vendsyssel-lu.dk Der er gratis entré for medlemmer af LandboUngdom Adressen er ikke på plads endnu, men vi arbejder på sagen og det skal nok komme ud, når vi har en aftale på plads.

Kl. 11:00

MaskinstationerNyhed

Øvrige nyheder