Kommende arrangementer

Auktion

Stor maskinauktion på Orupgaard Gods, Falster
12.12 2016

Orupgaard har bortforpagtet landbrugsjorden og har derfor valgt at sælge deres maskiner på auktion.
dansk maskinbørs a/s - Herning Maskinauktion A/S afholder stor live auktion på Orupgaard, mandag den 12.12.20016. Der vil være mulighed for eftersyn af effekter på auktionsdagen fra kl. 9.00.

Se mere på: www.maskinauktion.dk

Møde

Temadag om hestebønner
14.12 2016

Det er onsdag 14. december 2016, kl 13 ? 16 hos LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

I juni måned oplevede LMO stor interesse og fremmøde på markmøde om dyrkning af hestebønner. Derfor tilbyder LMO nu en spændende eftermiddag om emnet. Hestebønner er godt for sædskiftet og en god forfrugt. Det er et alternativ til soja i svinefoder.

TILMELDING senest 11. december.
Pris 350 kr. pr. deltager og du tilmelder dig til Susanne Kjemtrup Jakobsen, tlf. 8728 2575, skj@lmo.dk

Kursus

Kursus for professionelle sprøjteførere, Viborg
14.12 2016 - 15.12 2016

Miljøstyrelsen støtter et nyt todages kursus, som LMO og Seges har udviklet primært med fokus på IPM.

14. og 15. december 2016 hos LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Et fagkursus om plantebeskyttelse, hvor der bliver tid til at gå i dybden og få diskussion af de emner, som deltagerne har særlig interesse for. Der bliver lagt særlig vægt på at skaffe viden til at kunne træffe kvalificerede beslutninger i løbet af vækstsæsonen. Deltagerne får overblik over forebyggelse og bekæmpelsesbehov i de vigtigste landbrugsafgrøder, datahåndtering i forbindelse med sprøjtearbejdet og fortrolighed med forskellige sprøjteteknikker. Opfølgningskursus er selvfølgelig inklusiv, så man er sikret de næste fire år.

Pris; kr. 800 + overnatning (ekskl. moms)

Tilmelding bedes ske til LMO, Hans Thostrup: e-mail: hat@lmo.dk

Møde

Infomøde om målrettede efterafgrøder
15.12 2016

- Hvor vil det være mest oplagt at placere de målrettede efterafgrøder i sædskiftet?
- Hvad betyder frivillig/obligatorisk ordning for mig?
- Hvad sker der, hvis jeg ikke får udlagt de frivillige efterafgrøder?
- Kan JEG søge - og hvornår?

Det er vigtigt at tage stilling. Derfor inviterer Landbo Limfjord og Landboforeningen Limfjord til informationsmøde, torsdag d. 15. december kl. 10-12, omkring målrettede frivillige efterafgrøder. Der vil være indlæg fra NaturErhvervstyrelsen om baggrunden og reglerne, og planteavlskonsulenter fra Landbo Limfjord vil give den mere praktiske vinkel og gode råd.

Mødet er gratis, og alle er velkomne. Men af hensyn til kaffen bedes om tilmelding på 96153000 senest d. 14/12 kl. 12.

Kursus

Opfølgningskursus sprøjtebevis/-certifikat
10.01 2017

Opfølgningskursus til sprøjtebevis/-certifikat (AMU-kursus mål nr. 40837)
Opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere. Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i efteråret 2012 eller foråret 2013, er det nu tid for opfølgning. Gennemført kursus + sprøjtebevis/-certifikat giver autorisation til køb og brug af planteværnsmidler i 4 år.
Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole.

Kontaktperson: planteavlskonsulent Henning Hougaard, Landbo Limfjord, tlf. 96153039.

Pris: 775,- kr.*

* Da kurset afholdes efter AMU-reglerne, vil beløbet blive opkrævet på to fakturaer (108 kr. kursusgebyr opkræves af Nordjyllands Landbrugsskole + 667 kr. til undervisning, materialer, forplejning m.v., som opkræves af Landbo Limfjord)

For kursister med anvendt videregående uddannelse vil prisen være 1.550 kr. (883 kr. + 667 kr.) Der kan søges VEU efter gældende regler (ca. 670 kr. for tabt arbejdsfortjeneste).

Tilmelding: snarest på 96153000 eller mail@landbo-limfjord.dk

Tid: tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 08.45-16.10
Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Kursus

Opfølgningskursus sprøjtebevis/-certifikat
11.01 2017

Opfølgningskursus til sprøjtebevis/-certifikat (AMU-kursus mål nr. 40837)

Opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere. Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i efteråret 2012 eller foråret 2013, er det nu tid for opfølgning. Gennemført kursus + sprøjtebevis/-certifikat giver autorisation til køb og brug af planteværnsmidler i 4 år.

Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole.

Kontaktperson: planteavlskonsulent Henning Hougaard, Landbo Limfjord, tlf. 96153039.

Pris: 775,- kr.*

* Da kurset afholdes efter AMU-reglerne, vil beløbet blive opkrævet på to fakturaer (108 kr. kursusgebyr opkræves af Nordjyllands Landbrugsskole + 667 kr. til undervisning, materialer, forplejning m.v., som opkræves af Landbo Limfjord)

For kursister med anvendt videregående uddannelse vil prisen være 1.550 kr. (883 kr. + 667 kr.) Der kan søges VEU efter gældende regler (ca. 670 kr. for tabt arbejdsfortjeneste).

Tilmelding: snarest på 96153000 eller mail@landbo-limfjord.dk

Tid: onsdag d. 11. januar 2017 kl. 08.45-16.10

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

Kursus

Opfølgningskursus sprøjtebevis/-certifikat
12.01 2017

Opfølgningskursus til sprøjtebevis/-certifikat (AMU-kursus mål nr. 40837)

Opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere. Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i efteråret 2012 eller foråret 2013, er det nu tid for opfølgning. Gennemført kursus + sprøjtebevis/-certifikat giver autorisation til køb og brug af planteværnsmidler i 4 år.

Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole.

Kontaktperson: planteavlskonsulent Henning Hougaard, Landbo Limfjord, tlf. 96153039.

Pris: 775,- kr.*

* Da kurset afholdes efter AMU-reglerne, vil beløbet blive opkrævet på to fakturaer (108 kr. kursusgebyr opkræves af Nordjyllands Landbrugsskole + 667 kr. til undervisning, materialer, forplejning m.v., som opkræves af Landbo Limfjord)

For kursister med anvendt videregående uddannelse vil prisen være 1.550 kr. (883 kr. + 667 kr.) Der kan søges VEU efter gældende regler (ca. 670 kr. for tabt arbejdsfortjeneste).

Tilmelding: snarest på 96153000 eller mail@landbo-limfjord.dk

Tid: torsdag d. 12. januar 2017 kl. 08.45-16.10

Sted: Morsø Landbrugsskole, Mosegårdsvej 10, 7900 Nykb. Mors

Åbent hus

Åbent Hus på Dalum Landbrugsskole
14.01 2017

Alle er velkomne ? vi informerer om landbrugets grunduddannelser på Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg og om landbrugets lederuddannelser på Afd. Dalum, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.

Kursus

Kursus "Grise i vækst" tema: slagtning
18.01 2017

Pengene er ikke tjent hjem, før grisen er slagtet. Så kort kan præmissen fortælles, og LMO vil med et nyt kursusforløb øge opmærksomheden på grisen efter fravænning, og indtil den bliver til penge på slagteriet.

Vi giver kursusdeltagerne den nyeste viden og sætter fokus på vigtige emner, som man kan gøre noget ved i stalden her og nu. Deltagerne er medarbejdere, der passer klima- og slagtesvinestalde.

Tema: Slagtning
- Hvordan optimerer vi udvejningen af slagtesvin? Staldudnyttelse / kapacitetsudnyttelse. v/ Kristian Jensen, Danish Crown
- Produktionsovervågning for slagtesvin. v/ Niels Hegelund, LMO
- Brugbar viden om fortiden v/ Bjarke Lassesen, LMO

PRAKTISK
Pris: 950,- pr. enkelt dag
Forplejning er inkl. i pris.

Kursusdage:
18. januar
1. februar

Sted: LMO, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

Tidspunkt: Kursusdagene er kl. 15-18.30

Tilmelding senest 14. januar
Ring eller skriv til svinekonsulent Helle Hartvigsen, mobil: 4040 6180, email: hha@lmo.dk

Kontakt din svinekonsulent og hør mere om kursusforløbet.

Kursus

ADR-Sikkerhedskursus, Ringsted
24.01 2017

ADR-Kursus: Håndtering og transport af farligt gods, certificering
Agrovi tilbyder et intensivt 3,5-timers certificeringskursus ved Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets- og Miljørådgivning.
Pris: 700 kr. ex moms. Det er muligt at betale med Dankort eller kontant.
Agrovi, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted.

Ring og tilmeld dig på 8870 5800

Møde

Jeg en gård mig købe vil
07.02 2017

Agrovi inviterer til informationsaften om køb af ejendom på landet. På mødet orienterer vi om de muligheder, der er lige nu.
Fokus: markedet for landbrugsejendomme, love & regler, økonomi, SKAT & moms, budget og finasiering - og hvordan kommer jeg videre?

Hos Agrovi i Ringsted, Balstrupvej 90, 4100 Ringsted. kl. 19 -21.30

Tilmelding til agrovi@agrovi.dk

Kursus

ADR-kursus, Hillerød
09.03 2017

ADR-Kursus: Håndtering og transport af farligt gods, certificering
Agrovi tilbyder et intensivt 3,5-timers certificeringskursus ved Vagn Theilgaard fra LDM Kvalitets- og Miljørådgivning.
Pris: 700 kr. ex moms. Det er muligt at betale med Dankort eller kontant.
Agrovi, Industrivænget 22, 3400 Hillerød.
Kl. 8.30-12.00

Ring og tilmeld dig på 8870 5800

Møde

Fra Tanke til SALG
13.03 2017

Agrovimæglerne inviterer til informationsaften med fokus på salg af landbrugsejendomme.
Kl. 17 - 20.30 hos Agrovi, Industrivænget 22, 3400 Hillerød

Tilmelding til agovi@agrovi

Møde

Jeg en gård mig købe vil
20.03 2017

Agrovi inviterer til informationsaften om køb af ejendom på landet.
På mødet orienterer vi om de muligheder, der er lige nu.

Fokus: markedet for landbrugsejendomme, love & regler, økonomi, SKAT & moms, budget og finasiering - og hvordan kommer jeg videre?

Hos Agrovi, Industrivænget 22, 3400 Hillerød.
Kl. 19 - 21.30

Tilmelding til agrovi@agrovi.dk

Andet

Info-møde på Dalum Landbrugsskole
01.04 2017

Kl. 10-13 på Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg. Kom og hør, hvordan du starter på landbrugsuddannelsen. Vi fortæller om Grundforløb 1 og 2, der er de forløb, du starter med.

Kursus

Opfølgningskursus sprøjtebevis/-certifikat
25.04 2017

Opfølgningskursus til sprøjtebevis/-certifikat (AMU-kursus mål nr. 40837)

Opdateringskursus med den nyeste viden om sprøjter, sprøjteteknik, skadegørere, plantebeskyttelse, lovgivning og meget mere. Alle sprøjteførere skal ud over at have sprøjtebevis/-certifikat også gennemføre et opfølgningskursus hvert 4. år. Har du været på opfølgningskursus i efteråret 2012 eller foråret 2013, er det nu tid for opfølgning. Gennemført kursus + sprøjtebevis/-certifikat giver autorisation til køb og brug af planteværnsmidler i 4 år.

Kurserne er AMU-kurser, som udbydes i samarbejde med Nordjyllands Landbrugsskole.

Kontaktperson: planteavlskonsulent Henning Hougaard, Landbo Limfjord, tlf. 96153039.

Pris: 775,- kr.*

* Da kurset afholdes efter AMU-reglerne, vil beløbet blive opkrævet på to fakturaer (108 kr. kursusgebyr opkræves af Nordjyllands Landbrugsskole + 667 kr. til undervisning, materialer, forplejning m.v., som opkræves af Landbo Limfjord)

For kursister med anvendt videregående uddannelse vil prisen være 1.550 kr. (883 kr. + 667 kr.) Der kan søges VEU efter gældende regler (ca. 670 kr. for tabt arbejdsfortjeneste).

Tilmelding: snarest på 96153000 eller mail@landbo-limfjord.dk

Tid: tirsdag d. 25. april 2017 kl. 8.45-16.10

Sted: Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive

MaskinstationerNyhed

Øvrige nyheder