Kommende arrangementer

Andet

Infomøde på Vejlby
04.08 2015

Kom og hør om 2. hovedforløb, landbrugets lederuddannelser og studenterforløbet Trin S, når JU Århus i Vejlby holder sidste infomøde inden studiestart i august! Se mere på ju.dk eller facebook.com/juaarhus.

Andet

Hyrdehunde og får
04.08 2015

Tirsdag d.14. juli, klokken 14:00 - 16:00

Hjemstavnsgården Gjellergaard
Gjelleroddevej 163, Gjellerodde, 7620 Lemvig

Oplev hvordan hyrdehundene kan hjælpe fårehyrden med at få samling på fårene og drive dem rundt på den naturskønne Gjellerodde. Nyd evt. herefter en kop kaffe på Gjellergård, og se dig omkring i de hyggelige stuer.

Læs mere på www.lemviggaarden.dk og følg os på facebook.com/lemviggaarden

Møde

Morgenmøde: lige nu i marken med LMO
04.08 2015

Kom til morgenmøde om en række dug-aktuelle emner hos LMO Planteavl i Horsens, Søften og Viborg i starten af august.

Vi begynder med morgenmad kl 7.45. Derefter er der orientering om en række emner, som du skal være opmærksom på lige nu.

Program
Morgenbuffet: 7.45 ? 8.00

Kl: 8.00 ? 9.30

? Korn og raps i efterår 2015

Såtidspunkt (bla som alternativ til efterafgrøder)
Etablering
Gødskning og planteværn
Sprøjteteknik
? Efterafgrøder ? pligtige og til MFO

Betydning og konsekvens ved mangel
Arter, blandinger og etablering
? De første høstresultater 2015


? Spar Bonde - indkøbsforeningProgrammet er med en smule forbehold, da der med kort varsel kan opstå emner, som vi gerne vil give råd og tips omkring - og så tager vi naturligvis dem op.

Kom og vær med:

4. august i Søften
5. august i Horsens
6. august i Viborg
Pris per person: 200 kr. incl. morgenbuffet. Tilmelding er nødvendig på www.lmo.dk

Messe

Vejkrydsmøde om efterafgrøder
04.08 2015

Vejkrydsmøde om efterafgrøder
Tid: tirsdag d. 4. august 2015 kl. 10-12
Sted: Nautrup Møllevej 30, 7870 Roslev (mødested)

Landbo Limfjord sætter fokus på, hvad der rører sig i marken lige nu og holder vejkrydsmøde med fokus på reglerne omkring efterafgrøder, og hvordan de etableres i praksis.

?Reglerne omkring efterafgrøder er svære at forstå for mange landmænd og det er svært at hitte rede i forskellene mellem pligtige efterafgrøder og de nye MFO efterafgrøder. Når man så samtidig ændrer reglerne for både MFO efterafgrøder i pligtige efterafgrøder flere gange, kan vi høre at flere landbrugere er i tvivl, om hvordan de skal håndtere det i praksis. Derfor holder vi et vejkrydsmøde hos en landmand, hvor vi både kan diskutere reglerne og se hvordan de kan håndteres i praksis? fortæller Søren Jepsen, planteavlskonsulent Landbo Limfjord, og uddyber: ?Afklaringerne omkring efterafgrøder er ændret flere gang, og bekendtgørelsen omkring efterafgrøder for efteråret 2015 er ændret i julimåned 2015. Derfor oplever vi at mange landmænd er usikre omkring de gældende reglerne for efterafgrøder?

På vejkrydsmødet gennemgår vi reglerne for efterafgrøder i efterår 2015. Herunder krav til godkendte blandinger, krav til udsædsmængde, såtidspunkt og indberetning af efterafgrøderne. Vi kommer også omkring hvordan arealerne kontrolleres og hvor længe efterafgrøderne skal være i marken. Som alternativ til pligtige efterafgrøder kan vintersæd sået senest 7. september også anvendes, hvis det indberettes rettidigt, så der er mange regler at holde rede på.

Efter gennemgang af reglerne ser vi på maskiner til udsåning af efterafgrøder, og maskinfabrikken HE VA kommer og viser deres maskiner.

?Vejkrydsmødet er en god og hurtig måde at få en gennemgang af de nye regler og se maskiner til udsåning af efterafgrøder i praksis. Vejkrydsmødet tager kun et par timer og afslutter med øl, vand og kaffe i marken, så man hurtigt kan komme videre med høstforberedelser? slutter Søren Jepsen af.

Alle er velkomne - ingen tilmelding.
Men man kan tilmelde sig en sms-kæde for at få hurtig information om næste vejkrydsmøde.

Møde

Morgenmøde: lige nu i marken med LMO
05.08 2015

Kom til morgenmøde om en række dug-aktuelle emner hos LMO Planteavl i Horsens, Søften og Viborg i starten af august.

Vi begynder med morgenmad kl 7.45. Derefter er der orientering om en række emner, som du skal være opmærksom på lige nu.

Program
Morgenbuffet: 7.45 ? 8.00

Kl: 8.00 ? 9.30

? Korn og raps i efterår 2015

Såtidspunkt (bla som alternativ til efterafgrøder)
Etablering
Gødskning og planteværn
Sprøjteteknik
? Efterafgrøder ? pligtige og til MFO

Betydning og konsekvens ved mangel
Arter, blandinger og etablering
? De første høstresultater 2015


? Spar Bonde - indkøbsforeningProgrammet er med en smule forbehold, da der med kort varsel kan opstå emner, som vi gerne vil give råd og tips omkring - og så tager vi naturligvis dem op.

Kom og vær med:

4. august i Søften
5. august i Horsens
6. august i Viborg
Pris per person: 200 kr. incl. morgenbuffet. Tilmelding er nødvendig på www.lmo.dk

Møde

Maskindemonstration: Etablering af vinterraps og efterafgrøder
05.08 2015

Agrovi og FRDK afholder den 5. august en maskindemonstration med fokus på etablering af vinterraps og efterafgrøder uden pløjning.

Dekalb Danmark leverer frø af sorten DK-Explicit vinterraps til arealet, og en række firmaer viser med deres maskiner, hvorledes opgaven med etableringen af rapsen kan gennemføres.

Der findes efterhånden rigtigt mange metoder til at etablere raps, og i år, hvor vårbyg og hvedehøsten bliver betydeligt senere end normalt, er det endnu mere påkrævet at anvende effektive og hurtige metoder for at etablere rapsen rettidigt midt i en travl tid.
Ved arrangementet fremvises en række spændende maskiner, hvor udstyret præsenteres under praktiske forhold i vinterbyg stub, hvor der forinden er nedfældet gylle.
Efterfølgende vises på et andet areal, hvordan der kan sås efterafgrøder på en nem måde. Det er også en opgave med stort arbejdspres, da de nye MFO regler skal opfyldes inden den 20. august og høsten bliver meget sen. Her vil grej med stubharve/kompaktdisk og påmonteret såmaskine vises frem, men også løsninger med såmaskinerne direkte i stubben præsenteres.

Vært for demonstrationen er Jesper Kromand Rasmussen, Blegebjergvej 7, 4160 Herlufmagle.

Dato: 5. august kl. 14.00

Demoen afholdes på adressen: Skelbyvej 15, 4160 Herlufmagle (ved Holløse imellem Næstved og Sorø)

Se opdatering mht. vejr og status her og på www.frdk.dk

Følgende maskinfabrikater viser deres såmaskiner på dagen:
Claydon

Horsch

Väderstad (Røstofte Maskinforretning):
Väderstad Carrier 8,25 XL med Biodrill
Väderstad Topdown 4 meter med Biodrill
Väderstad Spirit StripDrill 4 meter

Amazone

HE-VA

Køckerling

Kuhn

Strip-Cat ( Jan Frandsen, Frederikssund)
3 m Strip-Cat såmaskine, 50 cm rækkeafstand

Andet

Gårdbesøg
06.08 2015

Kødkvæg og afgræsning.

Besætningen består af tyre og moderdyr alle af racen Aberdeen Angus. Vesterhavsoksen går ude 7-8 måneder om året, hvor de bl.a. får en nærende mineralblanding, samt sundt og nærende græs på enge, der tidligere har været havbund. Markerne og staldbygningerne ligger ved Vejlby Klit, blot få km fra det friske Vesterhav.

Torsdag d.23. juli, klokken 14:00 - 16:00

Fiskergården, Strandvejen 177A, Vejlby Klit, 7673 Harboøre

Følg os på facebook.com/lemviggaarden
Læs mere på www.lemviggaarden.dk og enjoy-limfjorden.dk

Møde

Morgenmøde: lige nu i marken med LMO
06.08 2015

Kom til morgenmøde om en række dug-aktuelle emner hos LMO Planteavl i Horsens, Søften og Viborg i starten af august.

Vi begynder med morgenmad kl 7.45. Derefter er der orientering om en række emner, som du skal være opmærksom på lige nu.

Program
Morgenbuffet: 7.45 ? 8.00

Kl: 8.00 ? 9.30

? Korn og raps i efterår 2015

Såtidspunkt (bla som alternativ til efterafgrøder)
Etablering
Gødskning og planteværn
Sprøjteteknik
? Efterafgrøder ? pligtige og til MFO

Betydning og konsekvens ved mangel
Arter, blandinger og etablering
? De første høstresultater 2015


? Spar Bonde - indkøbsforeningProgrammet er med en smule forbehold, da der med kort varsel kan opstå emner, som vi gerne vil give råd og tips omkring - og så tager vi naturligvis dem op.

Kom og vær med:

4. august i Søften
5. august i Horsens
6. august i Viborg
Pris per person: 200 kr. incl. morgenbuffet. Tilmelding er nødvendig på www.lmo.dk

Auktion

Stor Auktion Fysisk i Ikast
22.08 2015

Stor Auktion ( Fysisk )

Lørdag den 22 August Kl. 9.30

På Lene Haus Vej 2, 7430 Ikast

Tvangssalg for Skat og Fogedretten - Bortsalg fra Advokater - Overskydende fra virksomheder mm.

Tilmeld og sælg Køretøjer, Maskiner og driftsmidler på denne auktion

Send gerne mail med beskrivelse og billeder af køretøjer og maskiner på post@hma-maskinauktion.dk

Katalog kan ses, i uge 33 på WWW.HMAAUKTIONER.DK

Konference

Halmbaseret biogas - Status og perspektiver
25.08 2015

Innovationsnetværket for Biomasse, halm- og biogasbranchen m.fl. inviterer til temadag den 25. august 2015 kl.09.30-16.30 på Comwell Korsør for virksomheder og vidensinstitutioner. Kom og få den nyeste viden!

Formålet med dagen er:

- At præsentere state of the art viden/dokumentation af halm og dybstrøelse til biogas
- At præsentere nyeste forskning/udvikling på tilgrænsende områder (logistik, forbehandling, omkostninger, forretningsmodeller)
- At samle de eksisterende og ?upcoming? innovative teknologier til håndtering, iblanding, forbehandling og udrådning af halm i biogas - fremvisning/stande
- At samle danske biogasanlæg som potentielle ?aftagere? af halm til biogas og halmleverandører
- Matchmaking mellem virksomheder og viden

Deltagerbetaling: 695,- kr. Max antal deltagere: 100 pers.

MÅLGRUPPER:
Virksomheder, biogasanlæg, rådgivere, vidensinstitutioner, myndigheder, energiselskaber, brancher og undervisere.

Se programmet og tilmeld dig via https://inbiom.nemtilmeld.dk/5/ senest fredag den 21. august.

Andet

Biomassehøst i ådale
03.09 2015

Maskindemonstration og seminar om erfaringer med tilvejebringelse af græs fra lavbundsområder

Formålet med arrangementet er at demonstrere maskinelle løsninger til naturpleje, samt at præsentere erfaringer med samarbejdsmodeller, økonomi og teknologi for tilvejebringelse og anvendelse af græs fra lavbundsområder.

Arrangementet henvender sig til lodsejere, maskinstationer, maskinleverandører, rådgivere, kommunale planlæggere, energiplanlæggere og andre med interesse i biomassehøst i ådale.

09.00-12.00: Maskindemonstration
Sted: Juellingevej, 4653 Karise
Demonstration og fremvisning af maskinløsninger fra HedeDanmark, Lynex/ParkLand, Gribskov Stub & Gren og NaturBiomasse.
Parkering: Kort over området fremsendes op til arrangementets afvikling.

12.00-16.00: Seminar inkl. frokost
Sted: Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge
Biomasseressourcer fra lavbundsområder, teknologi, økonomi og samarbejde. Erfaringer fra ind- og udland.

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da der er et begrænset antal pladser på 50 stk. No-show gebyr: 500 kr.

Tilmelding sker via https://inbiom.nemtilmeld.dk/6 senest torsdag den 27. august 2015. Det er muligt at tilmelde sig hele eller dele af arrangementet. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 27. august.

Konference

Biomassehøst i ådale
03.09 2015

Maskindemonstration og seminar om erfaringer med tilvejebringelse af græs fra lavbundsområder

Formålet med arrangementet er at demonstrere maskinelle løsninger til naturpleje, samt at præsentere erfaringer med samarbejdsmodeller, økonomi og teknologi for tilvejebringelse og anvendelse af græs fra lavbundsområder.

Arrangementet henvender sig til lodsejere, maskinstationer, maskinleverandører, rådgivere, kommunale planlæggere, energiplanlæggere og andre med interesse i biomassehøst i ådale.

09.00-12.00: Maskindemonstration
Sted: Juellingevej, 4653 Karise
Demonstration og fremvisning af maskinløsninger fra HedeDanmark, Lynex/ParkLand, Gribskov Stub & Gren og NaturBiomasse.

Parkering: Kort over området fremsendes op til arrangementets afvikling.

12.00-16.00: Seminar inkl. frokost
Sted: Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge
Biomasseressourcer fra lavbundsområder, teknologi, økonomi og samarbejde. Erfaringer fra ind- og udland.

Program:

- Velkomst, baggrund og dagens program v. Stevns Kommune
- Innovationsnetværket for Biomasse og dets aktiviteter i Region Sjælland v. Claus Mortensen, Projektleder i Agro Business Park
- Biomasseressourcer fra lavbundsområder i Region Sjælland v. Tyge Kjær, Lektor på Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring på Roskilde Universitet
- Erfaringer med opsamling og anvendelse af biomasse i Vejle Kommune v. Brian Petersen, Vejle Kommune
- Teknologi og maskineri til kørsel i lavbundsområder v. Jørgen Pedersen, Innovationskonsulent ved Agrotech
- Leverandørmodel og økonomi baseret på erfaringer fra Nørreådalen v. Thomas Vang Jørgensen fra LMO/Leverandørselskabet Nørreådalen BioM Amba
- Græs til biogas i en international kontekst: Erfaringer fra GR3 projektet og cases fra Italien, Belgien og Tyskland v. Lorie Hamelin, Adjunkt ved Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet

Tilmelding
Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding, da der er et begrænset antal pladser på 50 stk. No-show gebyr: 500 kr.

Tilmelding sker via https://inbiom.nemtilmeld.dk/6 senest torsdag den 27. august 2015. Det er muligt at tilmelde sig hele eller dele af arrangementet. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 27. august.


Se hele invitation her:

http://www.inbiom.dk/Files//Files/Arrangementer/Invitation_Biomassehoest-i-aadale_final.pdf

Andet

Informationsmøde om grunduddannelserne og Oplevelsesdag
26.09 2015

Vi informerer om landbrugets grunduddannelser: Det nye Grundforløb 1 og 2 samt 1. Hovedforløb. Herefter holder vi Oplevelsesdag, hvor der vil være noget for store som små, ældre og unge samt en masse konkurrencer. Alle er velkomne.

Andet

Informationsmøde om grunduddannelserne og Oplevelsesdag på Dalum Landbrugsskole
26.09 2015

Ovenstående arrangement finder sted på Dalum Landbrugsskole, Afd. Korinth, Spanget 7, 5600 Fåborg.
Se mere på www.dalumlandbrugsskole.dk

Traktortræk

Efterårstræk klokkerholm
03.10 2015

Traditions tro afholder Dronninglund landboungdom efterårstræk igen på klokkerholm banen.
Østermarksvej 40 9320 Hjallerup

Se mere på www.vendsyssel-lu.dk

Andet

Verdensmesterskab i pløjning
03.10 2015 - 04.10 2015

LandboUngdom er den 3.-4. oktober 2015 vært for Verdensmesterskabet i pløjning på Vestbo, Hjardemålvej 114, 7700 Thisted.

60 pløjere fra 30 lande i verden skal dyste om at blive verdens bedste pløjer i stubjord lørdag den 3. oktober og i grønjord den 4. oktober.

De to danske pløjere er: Søren Korsgaard, Holstebro (vendeplov) og Jens Iversen, Vils (standardplov).

Program lørdag den 3. oktober:
Kl. 08.15: Officiel åbning ved HKH Prins Joachim mfl.
Kl. 08.45: Traktorparade til pløjefelterne
Kl. 10.00-10.20: Flækning, stubjord
Kl. 11.20-14.00: Pløjning, stubjord

Program søndag den 4. oktober:
Kl. 08.45: Traktorparade til pløjefelterne
Kl. 10.00-10.20: Flækning , grønjord
Kl. 11.20-14.00: Pløjning, grønjord
Kl. 15.15: Officiel afslutning af VM
Kl. 18.30: Galla fest og prisoverrækkelse i Norshallen (Pris: 450 kr. bestilles hos NDS@seges.dk - begrænset antal billetter, så skynd dig at booke)

Foruden VM i pløjning, er der tema- og maskinudstilling, opvisning med heste- og veteranpløjning samt børneaktiviteter med 4H. I plovkroen kan man købe mad og drikke.

Entré: 60 kr. pr. dag, 100 kr. for to-dags-billet, børn under 10 år gratis. Eller se live-streaming på www.landboungdom.dk
Hovedsponsorerne er Kongskilde og Thisted Kommune med kampagnen ?Følg din natur?.
Se mere om arrangementet på www.worldploughing2015.com

Konference

LMO Fagland 2015
25.11 2015

Velkommen til en forrygende LMO Fagland 2015!

Oplev en række spændende oplæg om alt, hvad der sker i landbruget lige nu:

Program LMO Fagland 2015
9.00 Rundstykker, kaffe og networking
9.30 Velkomst v. adm. Direktør Jan Winther
9.45 Hvordan kommer verden til at forandre sig? Hvilke muligheder giver det?? v/Direktør Jesper Eiby Christoffersen, Google
11.00 Kaffe
11.15
? Det kan lade sig gøre ? Dansk landmand + Eu-landmand fortæller om deres erfaringer og succes
? Markedet og Agromarkets v/ Kim Fæster, Jyske Bank og Hans Fink,LMO
? Ejendomsmarkedet og stuehuset v. Alex Christensen, Landbogruppen
? Tæt på Jesper Eiby, Google
? Økologi v/ Arla og Peter Mejnertsen, LMO
12.00/12.15 Frokost + stande
13.15
? Kvæg
? Svin
? Planteavl
14.15 Pause ? Kaffe
14.30
? Skat Optimering, salg, pension, generationsskifte, selskaber ? Rekonstruktioner, konkurs, spilleregler/jura
? Strategi i praksis - Budget og Rating
? Ledelse
15.30 Pause ? Kaffe, kage, stande og networking
16.30 Livsfarlig Ledelse ved ledelseskonsulent Chr. Ørsted
17.30 Middag
19.00 Dagen afsluttes

Læs mere på www.lmo.dk

Øvrige nyheder